Integriteitssysteem: implementatie, hobbels en knelpunten

Datum: 29 mei 2018

Toegang: alleen voor leden
Deelname: gratis
Tijd: 14.00u - 16.30u
Locatie: Partos kantoor, Ellermanstraat 18B, Amsterdam - Duivendrecht

 

Een opstart en/of aanpassing van een integriteitssysteem staat hoog op de agenda bij de leden van Partos. Uiteraard willen de NGOs zélf nu met spoed hun procedures op orde hebben. Als gevolg van de commotie stellen diverse partijen (denk aan het ministerie en de brancheorganisaties) binnenkort waarschijnlijk verscherpte normen en eisen voor financiering of lidmaatschap. Om de Partos-leden hierin te ondersteunen organiseert Partos drie leerbijeenkomsten in samenwerking met Governance & Integrity.

 

Partos ziet deze workshops als de start van een langer lopend ontwikkel-, leer- en intervisietraject op het gebied van integriteit. Dit gebeurt gezamenlijk met de leden en waar mogelijk ook in samenwerking met initiatieven van andere organisaties. Waar voorheen veel aandacht uitging naar financiële aspecten als het gaat om integriteit - en nu naar #MeToo - vormt dit systeem ook een goede basis voor als de branche in de toekomst met nu nog onbekende - of onderbelichte - problematiek geconfronteerd wordt. Daar anticipeert Partos met dit traject op.

 

Sessie #2: Implementatie, hobbels en knelpunten (programma onder voorbehoud)
Deze bijeenkomst is het vervolg op een eerdere leerbijeenkomst (17 april 2018) waarin werd gekeken naar de kwetsbaarheden van integriteitssystemen. In deze sessie kijken de deelnemers van toen hoe ver ze zijn gekomen met de implementatie van de toen bedachte ‘upgrade’ en wat de hobbels en knelpunten daarbij waren. Ook als je niet bij de vorige bijeenkomst was, ben je van harte welkom. De sessie start met een kleine samenvatting van de workshop van 17 april jl.

 

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de kwetsbaarheden van integriteitssystemen van specifieke organisaties. Daarnaast keren we terug naar het hoofdthema #MeToo, door (in algemene bewoordingen) casussen die de afgelopen tijd naar voren zijn gekomen te bespreken. Wat kunnen we van deze casussen leren als sector, leidinggevende of bestuurder?

 

Het doel van de doel van de bijeenkomst is om deelnemers te helpen met specifieke knelpunten in hun integriteitssysteem en zicht te krijgen op hoe vergelijkbare organisaties omgaan met mogelijke casussen. Partos en haar leden krijgen door deze bijeenkomst een dieper inzicht in welke casussen en vragen er bij leden die op het gebied van integriteit spelen.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onderstaande gele inschrijfknop.