Beyond Cotonou: de toekomst van Europese ontwikkelingssamenwerking begint nu

Nieuws

De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag?


Dat staat centraal in de nieuwe Ready for Change publicatie ‘Beyond Cotonou: European Development Cooperation after 2020, A perspective for CSOs’, die vandaag gepresenteerd wordt in het Huis van Europa in Den Haag.

 

De discussie over hoe een nieuw partnerschap er na 2020 uit moet zien is al losgebarsten, maar in Nederland zijn er vooralsnog betrekkelijk weinig ngo’s die zich in deze discussie manifesteren. De paper ’Beyond Cotonou’, geschreven door Kaleidos Research in opdracht van Ready for Change, betoogt waarom het juist belangrijk is dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zich in het debat mengen. Een speciale rol is weggelegd voor de Sustainable Development Goals (SDGs), waar Ready for Change zich nu al meer dan een jaar hard voor maakt. De paper biedt concrete perspectieven hoe een toekomstig partnerschap aan het behalen van deze doelen zou kunnen bijdragen.

Of je als maatschappelijke organisatie nu aan klimaatverandering, gezondheid, migratie of voedselzekerheid werkt, deze EU-ACP relaties zijn van groot belang - Ries Kamphof, Kaleidos Research

Wil je een hard copy van de publicatie? Stuur dan een bericht naar Vincent Thepass via sp@remove-this.partos.nl.

 

Over Ready for Change
Partos, Woord en Daad en de FMS stimuleren door middel van Ready for Change maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid om gezamenlijk een ambitieuze en coherente implementatieagenda voor de Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren. Samenwerking is cruciaal: een brede maatschappelijke en politieke steun voor de implementatie van de SDGs is namelijk niet vanzelfsprekend. Door deze verschillende partijen bij elkaar te brengen beoogt het project kennisuitwisseling en samenwerking te faciliteren.