Consultatieperiode opvolging Strategische Partnerschappen

Nieuws

In 2015 startte het ministerie van Buitenlandse Zaken met 25 strategische partnerschappen (SP’s) met maatschappelijke organisaties, gericht op het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden op het gebied van pleiten en beïnvloeden. Deze SP’s lopen tot en met 2020. De komende tijd gaat Partos aan de slag om de wensen, kansen en risico's voor de opvolging van de Strategische Partnerschappen én andere financieringsmodaliteiten van het ministerie in kaart te brengen.


Strategische partnerschappen

In de beleidsbrief ‘Investeren in perspectief’ (voorjaar 2018) kondigt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het volgende aan:

 

"In 2019 start het formuleren van het nieuwe beleidskader voor het maatschappelijk middenveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de mid-term reviews die in 2018 plaatsvinden en het onderzoek van NWO-WOTRO naar de assumpties van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak. Het voornemen is vooralsnog deze vorm van steun aan maatschappelijke organisaties voort te zetten, en daarbij nog duidelijker de Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse organisaties het eigenaarschap te geven. De Nederlandse organisaties zullen dan een andere rol gaan spelen, meer gericht op vernieuwing, verbinding en beïnvloeding op internationaal niveau".

 

Vanuit Partos volgen we dit proces nauwkeurig en willen we in samenspraak met leden uitgebreid input geven voor de consultatieperiode. We bouwen hierbij onder andere voort op de opgedane ervaringen tijdens de leerbijeenkomsten van de Strategische Partnerschappen. Tijdens de laatste leerbijeenkomst voor de Strategische Partnerschappen, die georganiseerd werd door Partos en een initiatiefgroep namens leden stond de vraag centraal: 'zijn we in de partnerschappen meer effectief en succesvol?. Hier kan je meer teruglezen over deze sessie. Uiteraard houden we de leerpunten, dilemma's en successen onder de loep vanuit verschillende perspectieven. Dus ook van organisaties die nu niet actief zijn in de Strategische Partnerschappen. De komende tijd gaat Partos aan de slag om de wensen, kansen en risico's voor de opvolging van de Strategische Partnerschappen én andere financieringsmodaliteiten van het ministerie in kaart te brengen. Dit zal onder andere via interviews, een groepsgesprek en een breed onderzoek verlopen.

 

Het vervolgproces

De processtappen rond de vervolging van de Strategische Partnerschappen zoals Partos die begrepen heeft van het ministerie zijn als volgt:

  • nu t/m augustus 2019: consultatiefase
  • augustus /september 2019: publicatie beleidskader
  • december 2019: indiening voorstellen maatschappelijke organisaties
  • april 2020: selectie nieuwe partnerschappen

 

Wil je mee denken over de input die we vanuit Partos gaan geven in de consultatiefase, laat het dan weten aan Koos de Bruijn via koos@remove-this.partos.nl.