Consultatieproces opvolger Samenspraak en Tegenspraak leidt tot Partos aanbevelingen

Nieuws

Partos stelt aanbevelingen op voor de herziening van de strategische partnerschappen voor Samenspraak en Tegenspraak. Deze inbreng is gemaakt op basis van een uitgebreide consultatie met leden, zowel in bijeenkomsten, gesprekken en een online verkenning. De notitie is gisteren gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken.


In 2015 startte het ministerie van Buitenlandse Zaken met 25 strategische partnerschappen (SP’s) met maatschappelijke organisaties, gericht op het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden op het gebied van pleiten en beïnvloeden. Deze SP’s zijn onderdeel van het kader Samenspraak en Tegenspraak dat loopt tot en met 2020. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is begonnen met de voorbereidingen van de opvolger van Samenspraak en Tegenspraak (waar naast de Strategische Partnerschappen bijvoorbeeld ook VOICE, Leading From the South en het Accountability Fund deel van uitmaken). In september 2019 wordt de publicatie van het nieuwe kader verwacht. Zie ook.

 

Insteek vanuit het beleidskader 'Investeren in Perspectief'

In de Beleidsbrief ‘Investeren in Perspectief (voorjaar 2018) staat genoemd: “In 2019 start het formuleren van het nieuwe beleidskader voor het maatschappelijk middenveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de mid-term reviews die in 2018 plaatsvinden, en van het onderzoek van NWO-WOTRO naar de assumpties van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak. Het voornemen is vooralsnog deze vorm van steun aan maatschappelijke organisaties voort te zetten, en daarbij nog duidelijker de Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse organisaties het eigenaarschap te geven. De Nederlandse organisaties zullen dan een andere rol gaan spelen, meer gericht op vernieuwing, verbinding en beïnvloeding op internationaal niveau.”

 

Algemene Partos reactie

De aangekondigde insteek voor de opvolger van Samenspraak en Tegenspraak zoals staat in bovengenoemde Beleidsbrief wordt door Partos verwelkomd. Wij waarderen het uitgangspunt om de steun aan maatschappelijke organisaties voort te zetten. Wij herkennen de noodzaak van vernieuwing en sterkere verbinding van lokale en internationale agenda’s, en ook vanuit die optiek sterkere inzet op eigenaarschap in het bepalen en uitvoeren van maatschappelijke agenda’s. Dit geeft Partos met leden vorm in diverse exploratie-, innovatie- en visietrajecten voor het pleitende en beïnvloedende werk, samenwerkingsvormen, capaciteitsontwikkeling, leeragenda’s en innovatie. Zie onder meer de toekomstverkenning Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (Act, Adapt or Transform), de publicatie Joining Forces and Sharing Power en het traject Rethinking Power and Resources.

 

In het uitgebreide document volgen de specifieke aanbevelingen in twee categorieën: I) Wat uit de huidige Partnerschappen behouden zou moeten worden en II) Voorgestelde veranderingen. Lees verder in het volledige document