Coronavirus: Updates & vorderingen

Nieuws

Het coronavirus zorgt voor veel veranderingen en onrust, ook rondom ontwikkelingssamenwerking. De crisis treft ook het werk van onze leden. De afgelopen twee weken heeft Partos inbreng gehad van maar liefst 60 lidorganisaties voor een gezamenlijk actieplan, dat we stap voor stap uitvoeren en doorontwikkelen. Een van de acties richt zich op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit kader had Partos afgelopen dinsdag, 23 maart, ook een gesprek met minister Kaag.


Acties richting het ministerie van Buitenlandse zaken 
Gebaseerd op de inbreng van onze leden zullen de acties richting het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment prioriteit hebben. Wij dringen er bij het ministerie op aan om onder andere: 

  • Binnenlopende programma's flexibiliteit te bieden om snel te kunnen reageren ten behoeve van coronabestrijding en het verlichten van de grootste noden van de kwetsbaarste groepen.
  • Te zorgen voor extra fondsen om het coronavirus te bestrijden. Houd daarbij lopende programma's, en zeker de ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg in stand (een belangrijke les van ebola).
  • Vast te houden aan lopende en uitstaande programma’s voor versterking van maatschappelijke organisaties, want deze zijn cruciaal voor zowel de aanpak van de huidige crisis als voor de tijd die zal aanbreken na dit virus. We zien dat in de huidige crisis de inbreuk op civic space toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de reactie van de Chinese autoriteiten richting medici die de alarmklok luidden over corona. 

De minister heeft toegezegd in te gaan op de wens van flexibiliteit en dat het Ministerie werkt aan een kader hiertoe. Zij deelt ook de zorg over mensenrechten en de noodzaak om lopende en toekomstige programma’s ter ondersteuning van lokale organisaties in ontwikkelingslanden in stand te houden.

Informatie coronavirus Afrika

Aanvullend heeft Partos nog een korte inventarisatie gemaakt van de situatie omtrent het coronavirus in Afrika. Met de hulp van ASC Leiden en hun country portal, hebben we een aantal informatiebronnen verzameld waarmee het nieuws rondom het coronavirus in Afrika gevolgd kan worden. Dit document is hieronder te vinden bij de aanvullende documenten.

 

Aanvullende artikelen en documenten: