'Een proactieve handelsagenda': Eigenbelang boven mensenrechten

Nieuws

Op 14 januari publiceerde Wybren van Haga (VVD) zijn initiatiefnota over handel. Deze nota gaat grotendeels over hoe Nederland, volgens de VVD, door middel van handelsbevordering het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse economie verder kan ondersteunen. Van Haga vliegt echter op een aantal punten uit de bocht. Niet in de laatste plaats met zijn kritiek op minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Volgens de VVD gaan het bedrijfsleven, geld en eigenbelang bovendien vóór mensenrechten en armoedebestrijding. Partos is dan ook zeer kritisch over de aanbevelingen van Van Haga op het gebied van internationaal maatschappelijk ondernemen (IMVO) en de financiering van handelsbevordering uit ontwikkelingsgelden.


Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zo doet Van Haga de volgende aanbeveling in zijn nota: “Durf handelsbevordering ook zonder de prisma’s van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), SDG’s en inclusiviteit te benaderen”. Wat Partos betreft is dit onacceptabel, IMVO betekent namelijk rekening houden met “zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu”. Het is niet meer dan terecht dat een land dat verantwoordelijk is voor 3.2 procent van de wereldhandel, zorgt dat deze handel niet ten koste gaat van mens en natuur. Het is alarmerend dat deze basale idealen niet worden gesteund door de VVD. Welk voorbeeld zou Nederland stellen als zij eerlijke en duurzame handel geen vereiste meer vindt? En waar ligt de grens van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Des te opmerkelijk dat Van Haga géén probleem met IMVO-normen heeft, als deze kunnen worden gebruikt om andere landen te verstoten van de Europese markt

 

Hulp en handel

Van Haga zegt verder een loskoppeling van hulp en handel te willen, omdat hij vindt dat de hulpaspecten teveel doorschemeren in het handelsbeleid. Tegelijkertijd wil hij graag dat ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet voor het bevorderen van de Nederlandse handel. Partos benadrukt dat ontwikkelingssamenwerking er niet is om B.V. Nederland vooruit te helpen. Het is bedoeld om de wereld eerlijker te maken en armoede in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor ontwikkelingssamenwerking, worden uitgegeven aan het eigenbelang van Nederlandse ondernemers.

 


Een kortzichtige visie

Als Van Haga de Nederlandse handel op de lange termijn wil bevorderen, doet hij er goed aan juist te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingslanden die zich duurzaam en inclusief ontwikkelen, vormen een toekomstige afzetmarkt voor Nederlandse ondernemers. Door voor te stellen ontwikkelingssamenwerking vooral voor de BV Nederland in te zetten, toont de VVD zich kortzichtig. Gelukkig laat minister Kaag zich niet zo snel van de wijs brengen en heeft zij al laten weten de visie van Van Haga niet te delen. 

 

Duane van Diest, de politiek adviseur van Minister Kaag, verwoordt het op twitter: 


Minister Kaag zeker niet van plan te trappen richting VVD Kamerlid Van Haga, zegt zij in interview. Beleid staat stevig!