Europese Verkiezingen - Wat vinden de politieke partijen?

Nieuws

Over twee weken is het zover, de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wat willen de verschillende partijen met betrekking tot EU ontwikkelingssamenwerking?


Partos werkt momenteel aan een digitale stemhulp met 10 stellingen, zodra alle antwoorden van de partijen binnen zijn zullen we een uitgebreid stemadvies delen. Op basis van de verkiezingsprogramma’s springen er al enkele partijen en thema’s bovenuit. Vrijwel* alle partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s online staan, die vind je hier:

VVD, CDA , D66, PvdA, GroenLinks, PVV, 50+ , CU+SGP (vormen samen een partij in de EU), Fvd, SP, PvdD, en Volt.

 

Beleidscoherentie

De Sustainable Development Goals (SDGs) worden door ongeveer de helft van de partijen genoemd. Echter niet altijd zo allesomvattend als ze bedoeld zijn. Bijvoorbeeld CDA noemt ze wel, maar alleen in relatie tot klimaat. PvdD en SP benoemen de SDGs niet, maar pleiten wel voor een coherent beleid dat rekening houdt met ontwikkelingslanden. D66, GL, PvdA en CU+SGP springen er bovenuit. Deze partijen gaan in op coherentie voor verschillende beleidsterreinen; onder andere klimaat, handel en mensenrechten. Ze pleiten voor een beleid zonder ongewenste bijeffecten op ontwikkelingslanden.

 

Ruimte maatschappelijk middenveld

D66, PvdA en GL zijn de partijen die concrete plannen voorstellen met betrekking tot civic space. Zo wil PvdA een Europees fonds om activisten te ondersteunen. GL wil subsidies direct aan maatschappelijke organisaties verlenen in landen waar de rechtsstaat niet functioneert. D66 stelt een proefprocessenfonds voor die minderheden in staat stelt een procedure te starten tegen lidstaten en bedrijven bij het schenden van hun rechten. CU+SGP is het meest uitgesproken in het belang van het maatschappelijk middenveld en tegen het beperken van Civic Space. Opvallend is wel dat zij expliciet aangeven landen met traditioneel beleid voor huwelijk en gezin niet (per se) te veroordelen. CDA, 50plus, SP, Volt en PvdD besteden deels aandacht aan het probleem en blijven bij abstracte voorstellen. De VVD, PVV en FvD noemen niets wat te maken heeft de krimpende maatschappelijke ruimte.

 

Financiering ontwikkelingssamenwerking

Veelal wordt ontwikkelingssamenwerking (OS) in relatie gebracht met migratie. VVD vindt bijvoorbeeld dat het als drukmiddel mag worden ingezet om migratiedruk te verminderen. GL en PvdD zijn het meest ambitieus ; Zo wil GL de norm van 0.7% van het BNP naar ODA halen en daarbovenop streven ze naar 1% in 2030. Ze noemen expliciet dat klimaatsteun en opvang asiel niet onder ODA vallen. PvdD wil dat de lidstaten van de EU nu al naar naar een norm van 1% van het BNP gaan. Daarbij mag dit geld niet worden verbonden aan het afnemen van goederen of diensten en aan klimaatmaatregelen. In de programma’s van VOLT, FvD en PVV staat geen referentie naar ontwikkelingslanden of ontwikkelingshulp. PVV gaat nog een stap verder en vindt dat er geen geld meer mag worden ‘weggegooid in de richting van Afrika’.

 

Voor bovenstaande hoofdthema’s hebben wij gekeken of het programma in overeenkomst is met (groen)  het Partos standpunt hierop, ertoe in tegenstelling( rood) staat of daar tussenin zit (geel) Als het thema niet genoemd wordt / de positie onduidelijk is, is het veld grijs gelaten.

 

Partos heeft ook een stemhulp aangemaakt. Deze vind je hier.Thema                Partij

VVD

CDA

D66

PvdA

GL

PVV

50

Plus

CU+

SGP

FvD

SP

Volt

PvdD

Ruimte MMV

SDGs/beleidscoherentie

Financiering OS

 

*Denk heeft geen Europees Verkiezingsprogramma online staan.