Goodbye MFS II: een afsluitend seminar

Nieuws

Vijf jaar duurde het Medefinancieringsstelsel II, het subsidieprogramma van het Ministerie van Buitenlandse zaken waar veel Nederlandse ngo’s hun programma’s de afgelopen jaren mee financierden. Gedurende MFS II zijn de resultaten van de gefinancierde programma’s gezamenlijk geëvalueerd, zijn er lessen getrokken uit deze evaluaties en de resultaten toegankelijk gemaakt. Om MFS II af te sluiten organiseerde de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) van het Ministerie van Buitenlandse zaken op 10 juni jl. een MFS II Goodbye Seminar.


Partos-directeur Bart Romijn overhandigde na de openingstoespraak van Reina Buijs (plv-DGIS) het in opdracht van Partos samengestelde boekje ‘Ruimte voor Ontwikkeling, reflecties over de resultaten van de MFS II-evaluatie’. In dit boekje halen consultant Wouter Rijneveld en journalisten Ellen Mangnus en Marc Broere de krenten uit de pap van de MFS II-evaluaties. Wat waren de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? En wat kan de ontwikkelingssector ervan leren?


Daarnaast liet Romijn de website zien waar alle evaluatierapporten op een toegankelijke manier te vinden zijn. Op mfs2.partos.nl kun je browsen door alle rapporten en filteren op land, Milleniumdoel en thema.

 

Gespreksstof
Op het seminar was er ruimte voor reflectie en discussie over het subsidiestelsel. MFS II kenmerkte zich door een grote nadruk op samenwerken in allianties. Uit diverse ervaringen bleek dat succesvol samenwerken gepaard gaat met een gezamenlijke strategie, wederzijds respect en vertrouwen, duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, tijd om elkaar goed te leren kennen, bewustzijn over ieders toegevoegde waarde en complementariteit. Succesvol samenwerken bleek moeilijk als de partners té veel van elkaar verschilden.

 Op mfs2.partos.nl kun je browsen door alle evaluatierapporten.

Professionalisering
Een andere trend van de afgelopen jaren betreft de toenemende professionalisering van ngo’s. Uitgaande van de opvatting dat professionalisering hetzelfde is als investeren in management, monitoring & evaluatie procedures en draagvlak gericht op het eigen voortbestaan, werd de provocerende stelling geponeerd dat door de nadruk op de eigen continuïteit ngo’s te weinig voortgang zouden boeken op het gebied van sociale transformatie. Kleine, minder geïnstitutionaliseerde bewegingen zouden dat beter kunnen. Daar werd tegenin gebracht dat je voor sociale verandering juist ook sterke organisaties nodig hebt, die met gewicht (dankzij omvang of netwerk) en gedurende langere tijd hun acties kunnen volhouden. Professionalisering kan op die manier opgevat worden als een professionele manier om jezelf te organiseren (adaptief en flexibel, met behoud van focus). Een andere, door veel aanwezigen herkende visie op professionalisering was tenslotte dat dat vooral moet worden opgevat als het steeds beter worden in wat je doet.

 

Het boekje 'Ruimte voor Ontwikkeling' is op te vragen bij Partos, via info@remove-this.partos.nl.