Highlights 2019

Nieuws

2019, een bruisend jaar vol (nieuwe) samenwerkingen, innovaties, activiteiten, leersessies, evenementen en nieuwe leden. Inclusie was de rode draad door al onze activiteiten heen. We willen immers samen met onze leden werken aan een wereld waarin iedereen meetelt en zeggenschap heeft over en toegang tot voorzieningen. Veel van onze activiteiten, publicaties en events stonden in dit licht. We blikken graag met jullie terug aan de hand van enkele highlights.


 

Civic space en vernieuwing beleidskader Maatschappelijk Middenveld 

Het maatschappelijk middenveld staat wereldwijd onder druk. Via wetgeving of anderszins worden burgerorganisaties aan banden gelegd, zodat zij zich niet krachtig kunnen manifesteren als tegenmacht tegen onrecht en ongelijkheid. Veel Partos leden werken met deze organisaties samen aan inclusieve, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. Het Partos civic Space platform organiseerde 2 grote leerbijeenkomsten over civic space. Ook vanuit Lobbygroep is er op diverse momenten advies gegeven over het beleidskader dat dit jaar ontwikkeld werd. Via dit nieuwe subsidiekader ondersteunt Nederland strategische partnerschappen die opkomen voor de ruimte van het Maatschappelijk Middenveld. Onlangs is het kader Power of Voices  & Power of Women verschenen. Begin december kwamen we hierover bijeen met een grote groep leden. 

 

 

Integriteit: een divers aanbod van diensten & trainingen

In 2019 heeft Partos, in samenwerking met Goede Doelen Nederland, verder ingezet om integriteitssystemen binnen organisaties te verbeteren door op verschillende fronten ondersteuning te bieden. Zo is er een breed pakket aan diensten en trainingen op het gebied van integriteit samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan klokkenluiders meldpunten of trainingen voor een integriteitsfunctionaris. Alle leden hebben ook Dilemmax ontvangen. Dit is een spel om integriteitskwesties beter bespreekbaar te maken en hier samen met collega’s over te leren. Een hoogtepunt is de lancering van de gratis online cursus Integriteit. Lees alles over integriteit op de thema pagina

 

 

 

Powertool - shift the power

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelingssamenwerking meer bottom-up gedreven wordt in plaats van top-down, waarbij de power in handen ligt van onze zuidelijke partners? Afgelopen jaar zijn er verscheidene workshops georganiseerd om deze vraag te adresseren, de Shift-the-power Labs.  Tijdens deze workshops ontstond er een idee om een tool uit te brengen waarmee power beter zichtbaar gemaakt en geadresseerd kan worden, de Power-Tool. Deze tool richt zich op de relaties tussen noordelijke, zuidelijke ngo’s en community-based organisations.  Momenteel zijn er 9 organisaties de tool aan het testen! Lees meer op de Shift-the-Power projectpagina van The Spindle. 

 

 

 

Festival & awards

Ruim 450 mensen kwamen op 11 oktober bijeen voor alweer de 6e editie van het bruisende Partos Innovation Festival. De hele dag stond in het teken van ***All Inclusive*** van de inspirerende keynote sprekers, zoals Nidhi Goyal, een boeiend gesprek tussen Prinses Laurentien van Oranje met een aantal NOW-Us! kandidaten tot aan de interactieve workshops, zoals de Hope-based Communication workshop. Natuurlijk konden de uitreikingen van de Award for Best Innovation for Development en de NOthing about us, Without US Award niet ontbreken. Samen hebben we het Pakhuis de Zwijger omgetoverd tot een eendaags innovatielab voor inclusie. Zoals Yetnerbersch Nigussie spot-on verwoordde: “Maak exclusie een taboe, en inclusie de norm!”. Bekijk hier de terugblik op het Partos Innovation festival. 

 

Future of Migration & Development

“We moeten het debat rondom migratie en ontwikkeling meer focussen op de toekomst”. Met deze woorden opende Seada Nourhussen het event the Future of Migration &  Development georganiseerd in samenwerking met OneWorld, Cordaid en FMS. Samen met een diverse groep aan participanten zochten we naar sectoroverschrijdende samenwerkingen en nieuwe visies op de toekomst van migratie en ontwikkelingssamenwerking. Na een plenaire paneldiscussie over de huidige situatie en potentiële opties voor de toekomst, werden diverse creatieve contributies getoond. Vervolgens verspreiden de deelnemers zich over een 5 tal dialoogtafels om dieper op specifieke thema's in te gaan. Een terugblik van dit evenement met de creatieve contributies en verslagen van de dialoogtafels, staat hier

 

SDGs & Toolkit SDG-Toets

Building Change’, een samenwerking tussen Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, pleit voor een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. Eind januari 2019 kwam de SDG toets uit. Met deze tool kunnen ambtenaren en politici testen hoe nieuw beleid, wet- en regelgeving bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). In de door Building Change ontwikkelde SDG-toets toolkit lees je alles over de toets en vind je handvatten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.  Op 16 mei organiseerde Building Change en SDGNederland een bijeenkomst voor meer dan 200 vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij om in te gaan op de vraag ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ Hierbij werd de huidige situatie van de SDG’s besproken en gingen we in op de vervolgstappen. Meer weten over hoe we in de versnelling kunnen komen? Lees verder hier.

 

Proeftuinen Constructieve communicatie

In 2019 organiseerde Partos een drietal proeftuinen gefocust op constructieve communicatie rondom ontwikkelingssamenwerking. In de proeftuinen gingen we in op de vraag 'Hoe kunnen we effectief werken aan constructieve communicatie rond ontwikkelingssamenwerking en daarmee een bijdrage leveren aan het vertrouwen van publiek in het werk van ontwikkelingsorganisaties?'. In deze proeftuinen werkte een kleine groep betrokken organisaties aan verschillende casussen. Leren van en met elkaar stond hierbij centraal. De proeftuinen gingen in op 'strategie en doelgroepen betrokkenheid', 'framing, storytelling & content, en 'effectieve campagnes'. Om zo met elkaar een gedeeld repertoire te ontwikkelen van ervaringen, verhalen, tools, richtlijnen en effectieve werkwijzen. Opbrengsten van de proeftuinen kunnen hier gevonden worden. 

 

 

Focus 2020

Benieuwd naar onze focus in 2020? Ook volgend jaar willen we zo goed mogelijk werken aan verbinding voor vernieuwing en impact. Binnen het brede pakket aan taken en activiteiten kiezen we voor 2020 de volgende prioriteiten:

  • Politieke en publiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: bij de komende 2e kamerverkiezingen is er een sterk politiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. 
  • Vernieuwing ontwikkelingssamenwerking, met twee speerpunten: voorbereiden van leden op de toekomst en data & digitalisering.

Lees meer over onze plannen in het Partos Jaarplan 2020. Of ben je vooral benieuwd naar ons innovatieplatform? Check dan de blog “The Spindle in 2020: Digital Power" [EN].