Hoe gaan we samen om met de coronacrisis?

Nieuws

Het coronavirus heeft een grote impact. We kunnen de omvang van de directe gezondheidsbedreiging en de economische ontregeling nog niet inschatten. Dit geldt al voor rijke landen met relatief goede gezondheidsvoorzieningen. Het geldt temeer voor ontwikkelingslanden, met een veel slechtere infrastructuur en een grotendeels informele economie.


We delen de zorgen over de gevolgen van het virus voor de landen waarin en de mensen waarvoor onze leden werken. In de afgelopen dagen hoorden we al diverse geluiden over wat er speelt en welke issues er op treden. Net als in iedere sector vergt thuiswerken en het niet doorgaan van bijeenkomsten improvisatie en aanpassingsvermogen. Een van de kernproblemen is de vertraging (tot stilvallen toe) van programma’s, waarbij kosten (zoals salarissen) doorlopen. Ook fondsenwerving wordt bemoeilijkt. Daarmee komt de continuïteit van ontwikkelingsorganisaties en van lokale partners in het geding.

Heel graag kijken we waar en hoe we de negatieve impact kunnen verminderen en voorkomen. Samen met leden en waar nodig andere partijen, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat zijn de problemen? Wat zijn de ideeën? En welke gezamenlijke acties kunnen er ontstaan?

Vandaag zal er een mailing uitgaan naar alle directeuren van onze leden met daarin een oproep om van zich te laten horen. Op basis van deze bijdragen zullen wij - gezamenlijk - een actieplan opstellen.

 

 

.