Integriteitsmarkt met live helpdesk

Nieuws

Op 16 december kwamen leden van Partos en Goede Doelen Nederland samen op de integriteitsmarkt. Zes toonaangevende aanbieders van diensten en trainingen op het gebied van integriteit presenteerden zichzelf en gaven antwoorden op brandende vragen.


De aanbieders: KPMG, Nyenrode, Governance & Integrity, BING, Gimd en Integriteit op maat. Zij bieden tegen speciale tarieven diensten en trainingen aan waarmee organisaties hun integriteitssysteem kunnen versterken. Gericht op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van financiële schendingen, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Je kunt daarbij denken aan advies, analyse, onderzoek, klokkenluidersmeldpunt, begeleiding moreel beraad, slachtofferbegeleiding, externe vertrouwenspersonen e.d. Een overzicht van alle diensten en trainingen vind je hier.

 

 


Highlight uit de gesprekken

  • breng het onderwerp ter sprake onder verschillende noemers zoals ‘samenwerken’;

  • is er nog veel werk te verzetten, begin klein en bouw uit;

  • integriteit is niet alleen van de integriteitsfunctionaris (of degenen met die rol);

  • voorbeeldgedrag is heel belangrijk, zeker ook van het (midden)management;

  • als er oud zeer is, geef het de tijd; vaak kan je pas verder als je hier doorheen bent.

  • maak het uitspreken van ethische dilemma’s makkelijker door een creatieve aanpak te kiezen

  • deel een gezamenlijke externe vertrouwenspersoon met een aantal (kleine) organisatie

 

Leden van Partos en Goede Doelen Nederland willen ook graag vragen en tips met elkaar delen om niet het opnieuw wiel uit te hoeven vinden. Daar voorzien de sectororganisaties graag in. Beide organisaties organiseren intervisiegroepen en online uitwisseling. Bij interesse meld je aan!