Krimpende maatschappelijke ruimte: wat kunnen we doen?

Nieuws

Op 20 maart jl. organiseerde Partos, samen met een kerngroep van organisaties in de Strategische Partnerschappen, voor de vierde maal een Meet Up. Ditmaal was het thema de ‘krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties’. Voorafgaand kwam ook het Partos Civic Space Platform bij elkaar. Hoe kunnen we omgaan met de effecten van de krimpende ruimte?


Een van de onderwerpen bij de meeting van het Civic Space Platform (CSP) was het net verschenen State of Civil Society rapport 2018 van CIVICUS. Deze wereldwijde koepelorganisatie onderzoekt grote gebeurtenissen die effect hebben op het maatschappelijk middenveld over de hele wereld. Zij signaleren trends en bespreken deze in het rapport; onder meer een groei van geweld tegen journalisten, democratische ondermijning en meer online restricties. Al deze trends leiden tot een verkleining van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Naast het CIVICUS-rapport besprak het CSP de projecten en activiteiten die zijn georganiseerd rondom het thema ‘maatschappelijk middenveld’. Voorbeelden van deze activiteiten en projecten zijn: Linking & learning (over het beleidsprogramma ‘Samenspraak en Tegenspraak van het ministerie van Buitenlandse Zaken), de bouwstenen voor het nieuwe beleid van Minister Kaag, en de counter narratives die het CSP heeft ontwikkeld om de achterliggende argumenten van beperkende maatregelen te tacklen.

 

Bescherming lokale activisten
Na de meeting van het Civic Space Platform startte de vierde Meet Up voor Strategische Partnerschappen. Liliana Jauregui van IUCN NL gaf een presentatie over de bescherming van lokale activisten binnen de context van het krimpende maatschappelijk middenveld. Dat is een van de kwesties waar IUCN aan werkt binnen het doel van hun Strategische Partnerschap: duurzaam en inclusief beheer van natuur. Dit doen ze in verschillende allianties. Jauregui gaf een goed voorbeeld van de Filipijnen, waar er veel conflicten zijn doordat meerdere partijen verschillende belangen hebben als het gaat om eenzelfde stuk land. Zo is er een groep mensen die mijnen wil in een bepaald gebied, terwijl een andere groep de natuur wil beschermen en weer een andere groep er juist wil wonen. IUCN streeft ernaar gezamenlijk oplossingen te zoeken om duurzaam ecosysteembeheer op de lange termijn te realiseren.

 

 

Impact op gender
Ireen Dubel van Mama Cash sprak over de impact die het krimpend maatschappelijk middenveld heeft op gender. Zij baseerde haar presentatie op het rapport ‘Standing Firm’ dat het Strategisch Partnerschap (waar Mama Cash deel van uitmaakt) samen heeft geschreven. Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn dat de promotie van patriarchale en traditionele identiteiten en rollen nog steeds voorkomt, maar ook dat de geschiedenis van sociale exclusie in landen een rol speelt als het om genderkwesties. Oplossingen hiervoor zitten met name in de framing van het onderwerp en het creatief manoeuvreren binnen de wet.

 

Elkaar complementeren in het werk dat we doen
De meeting werd afgesloten met een drietal vragen die in kleine werkgroepen werden besproken. De uitkomsten hiervan waren dat organisaties best nog meer kunnen samenwerken op de verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld mensenrechten of gender). Maar ook het linken van problemen aan elkaar, andere actoren erbij betrekken en kansen benutten zijn essentieel in de strijd tegen het krimpende maatschappelijk middenveld.