Learning for the Future: de lessen van de MFS II-evaluaties

Nieuws

In 2015 verscheen de evaluatie van het inmiddels afgesloten Tweede Medefinancieringsstelsel, afgekort MFS II. Een groot en uniek project in de wereld van evaluaties van ontwikkelingssamenwerking. Negentien allianties besloten om gezamenlijk hun activiteiten te laten evalueren. De evaluatie, die bijna 11 miljoen euro kostte, leidde tot een aantal van in totaal 11.500 pagina's, verdeeld over tien ordners. 'Effectief en doeltreffend', zo werd het werk van de Nederlandse organisaties getypeerd. 'Ontwikkelingsorganisaties leveren goed werk', kopte de Telegraaf.


De gezamenlijke evaluaties
In de periode 2012 - 2014 hebben tien onderzoeksteams (8 landenteams, 1 syntheseteam en 1 team voor de lobby & advocacy programma's) meer dan tweehonderd lokale programma’s geëvalueerd. Er is gekeken naar het effect van de inzet van lobby & advocacy en het bereiken van de Millenniumdoelen binnen deze programma’s. Ook is onderzocht of de capaciteit van zuidelijke organisaties is verbeterd en het maatschappelijk middenveld in de landen is versterkt.

 

'Learning for the Future'
Uit die hoeveelheid MFS II-evaluaties zijn veel lessen te trekken. Daarom is Partos in maart 2016 gestart met 'Learning for the Future', een leertraject bestaande uit vijf webinars en één groot seminar dat donderdag 14 april plaatsvond in de New World Campus te Den Haag. De webinars en het seminar trokken veel belangstelling met meer dan 100 deelnemers aan de webinars en 150 participanten tijdens het seminar. Kijk hier de vijf webinars terug:

 

 

De webinars waren gericht op vragen rond succesvolle partnerschappen, de wederkerigheid van capaciteitsversterking, strategieën voor het (terug)claimen van ruimte voor civil society, lobby & advocacy in fragiele staten en M&E van lobby & advocacy. Uit de evaluatieformulieren werd duidelijk dat de participanten waardering hadden voor de opzet, de relevantie van de thema’s, de praktijkvoorbeelden, de interactie, de mogelijkheid om vragen te stellen, maar ook voor het feit dat het nog mogelijk is om de webinars ook later nog te bekijken en dat er online literatuurtips voor verdere verdieping stonden. Één van de participanten vatte de kracht van de webinars als volgt samen:

 

I think it is a good way to get more familiar with a topic in a relatively short timeframe.

 

Het seminar op 14 april in Den Haag was met 150 participanten druk bezocht. In de ochtend werd er plenair kort terug gekeken op de belangrijkste lessen uit de MFS II-evaluaties, maar vervolgens werd er vooral vooruit gekeken: Wat betekenen de conclusies uit de MFS II-evaluaties voor de toekomst? In tien workshops gingen de deelnemers dieper in op vraagstukken rond drie belangrijke thema’s van de MFS II-evaluaties: Monitoring & Evaluatie, capaciteitsversterking en efficiëntie. Zo was er een M&E workshop over outcome mapping en outcome harvesting, een workshop over benodigde capaciteiten voor effectieve lobby & advocacy en een workshop over de vraag of (en hoe) aandacht voor efficiency zinvol is.

 

Publicaties
Behalve in deze leersessies zijn de belangrijke resultaten uit de MFS II-evaluaties ook schriftelijk en online beter toegankelijk gemaakt. Drie van de onderzoekers van de evaluatie naar International Lobbying & Advocacy hebben een toegankelijk e-boek gepubliceerd: Advocacy for Development.

 

Op het Goodbye MFS II seminar van het Ministerie van Buitenlandse zaken (10 juni '16) overhandigde Partos-directeur Bart Romijn het in opdracht van Partos samengestelde boekje ‘Ruimte voor Ontwikkeling, reflecties over de resultaten van de MFS II-evaluatie’ aan Reina Buijs (plv-DGIS). In dit boekje halen consultant Wouter Rijneveld en journalisten Ellen Mangnus en Marc Broere de krenten uit de pap van de MFS II-evaluaties. Wat waren de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? En wat kan de ontwikkelingssector ervan leren?

 

Daarnaast is er een website gemaakt waar alle evaluatierapporten op een toegankelijke manier te vinden zijn. Op mfs2.partos.nl kun je browsen door alle rapporten en filteren op land, Millenniumdoel en thema.

 

Ook het magazine Vice Versa publiceerde drie artikelen op haar website naar aanleiding van het seminar van 14 april: 

 

Interesse in het boekje?
Vraag het op via info@remove-this.partos.nl.