Minister Ploumen neemt publicatie Ready for Change in ontvangst

Nieuws

Net voordat op 22 juni het eerste AO over de SDGs en beleidscoherentie in de geschiedenis zou gaan plaatsvinden, nam minister Ploumen uit handen van Bart Romijn de publicatie ‘Ready for Change, global goals at home and abroad’ officieel in ontvangst. Omdat de minister ziek was tijdens de Conferentie Ready for Change van 19 mei jl., was er nu de herkansing.


De minister stelde in een reactie op de publicatie dat ze Nederland ziet als voortrekker binnen de EU op beleidscoherentie.

 

Later in het Kamerdebat over coherentie zegde de minister toe met een brief te komen waarin de belangenafweging van bepaalde coherentiedossiers inzichtelijk wordt gemaakt. Ook ging ze nader in op de voortrekkersrol die Nederland speelt:

Nederlands beleid loopt gelukkig niet de spuigaten uit. Er moet natuurlijk wel voortgang gemaakt worden, zoals in de brief staat. Bijvoorbeeld wat betreft TRIPs en de hervorming belastingverdragen. Maar het is niet zo dat er allemaal dossiers zijn die we niet in de gaten hebben

Ze ging niet in op het voorstel van Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) om alle nieuwe wetten en beleidsvoorstellen te toetsen op de mate van coherentie - en daarmee op de gevolgen voor ontwikkelingslanden. Dat kost volgens de minister teveel tijd en bureaucratie. Bovendien is ze van mening dat het wel goed georganiseerd is in Nederland wat betreft coherentie, waarmee ze onder andere doelde op de Europese voorstellen die getoetst worden op de gevolgen voor ontwikkelingslanden (de zogenaamde BNC fiches). De Tweede Kamerleden leken er (vooralsnog) genoegen mee te nemen. 

 

Lees meer op www.partos.nl/readyforchange

 

Bekijk hier de aftermovie van de conferentie op 19 mei: