Nieuw ledenwaarderingsonderzoek in de zomer

Nieuws

Partos-leden kunnen in de zomer weer een uitnodiging verwachten voor een ledenwaarderingsonderzoek. Voorgaande jaren leidden de uitkomsten van deze onderzoeken tot een bepalende koerswijziging voor de Vereniging Partos.


Samen werkt. Het is de leidraad voor Partos. De vereniging voor en met ons allen. In gezamenlijkheid kan de vereniging veel meer impact maken dan wanneer ieder voor zich handelt. Partos speelt hierbij als actief ledenplatform verschillende rollen: in vertrouwen verbinden, versterken, vernieuwen en vertegenwoordigen. Actieve deelname van de leden is hierbij cruciaal. Om het werk van de branchevereniging goed te focussen en in te richten organiseert Partos de komende maanden een nieuw ledenwaarderingsonderzoek.

Het Partos-team luistert graag; laat je horen!

Leonie Oosterwaal en Dedan Schmidt van Birch Consultants ondersteunen Partos daarbij. Zij zijn experts op het gebied van strategisch onderzoek en advies voor brancheverenigingen. Binnenkort kunnen leden van Partos een vragenlijst verwachten die zij hebben opgesteld. Partos hoopt van harte dat iedereen deze vragenlijst invult en met collega’s deelt. Des te hoger de respons, des te waardevoller de informatie. Het Partos-team luistert graag; laat je horen!

 

Jouw invloed via het ledenwaarderingsonderzoek
Vanaf 2014 voerde Partos jaarlijks een ledenwaarderingsonderzoek uit. In 2014 legden de uitkomsten hiervan de basis voor het toekomstscenario ‘Verbinden voor Vernieuwing en Impact’. In 2015 leidden de uitkomsten van het onderzoek onder meer tot grotere focus op Partos-activiteiten omtrent kennis en beleidsbeïnvloeding, specifiekere aandacht voor verschillende categorieën van leden maar ook voor het afbouwen van het platform ‘Ondernemen in Ontwikkelingslanden’. En in 2016 heeft het specifiek op innovatie ingestoken onderzoek geholpen bij de uitwerking van Partos’ innovatieprogramma, inmiddels The Spindle genoemd.

 

Het Partos-team kijkt daarom uit naar wat het komende onderzoek oplevert. Veel dank voor je medewerking alvast!