Nieuw politiek analist naar Zagreb: bijeenkomst authentic communication for impactful advocacy

Nieuws

Mijn naam is Marije ten Have. De afgelopen 5 maanden liep ik stage bij de Lobby & Advocacy afdeling van Partos. Per 1 februari werk ik hier als Politiek Analist. Het komende jaar ga ik mij onder andere bezighouden met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook dit keer wil Partos weer inzetten op een sterk verhaal over ontwikkelingssamenwerking. Om hier meer over te leren, mocht ik op 6 en 7 februari naar het Learning & Exchange Platform van CONCORD over ‘Authentic communication for impactful advocacy’ in Zagreb, Kroatië.


Workshops en brainstormen

De eerste dag stond in het teken van het delen van ervaringen en het opdoen van inspiratie.

Na een kennismakingsopdracht begonnen we met de workshops. Vanuit de theorie van Hope Based Communications en Systems Change keken we hoe je complexe problematiek kunt vertalen naar toegankelijke narratieven die recht blijven doen aan het probleem. Ontwikkelingssamenwerking staat niet op zichzelf, maar speelt zich af in een complex systeem waarin politiek, economie en waarden samenkomen. Volgens facilitator Fotis Filippou moeten we deze complexiteit omarmen.

  

Pas wanneer we de grondoorzaken van een politieke keuze begrijpen en verder kijken dan de symptomen, kunnen we het systeem pas écht beïnvloeden.

 

Die middag pasten we deze theorieën toe op de ODA-discussie en het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK). Hierbij leerden we over het persoonlijk maken van een technisch, groot verhaal en om te laten zien wat er concreet bereikt kan worden met ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

 

Op vrijdag zijn we aan de slag gegaan met toepassen. We begonnen met een brainstormsessie waarin we lobbyboodschappen over Europese begroting moesten maken voor nationale regeringen. Daarna hadden we de tijd voor een ‘open space’, waarin we onderwerpen konden bespreken die we nog niet hadden behandeld. Omdat ik meer wilde weten over communicatie als nationaal platform, besloot ik een eigen sessie te organiseren. Tijdens deze sessie sprak ik met andere mensen over het mobiliseren van je achterban. Hoe doe je dat op een effectieve manier? We spraken over het vormgeven van een dialoog met je achterban en het belang van vooruit kijken, zodat je ook pro-actief boodschappen kunt communiceren.

 

Wat zijn de belangrijkste lessen die ik meeneem naar huis?

Achter elke politieke beslissing staan instituties, constructies, waarden en percepties. Reflecteren is belangrijk voordat er een begin wordt gemaakt aan een campagne op de grondoorzaken van het fenomeen dat je wilt beïnvloeden. Verder wordt het reageren op frames waar je het niet mee eens bent vaak gezien als niet effectief, omdat er wordt gereageerd op het frame dat veranderd moet worden. Het gebruik van nieuwe, activerende frames is hiervoor de oplossing. Als laatste is communicatie een essentieel onderdeel van belangenbehartiging, maar deze taken zijn vaak bij verschillende mensen belegd binnen een organisatie. De betrekking van beide partijen is hierbij erg belangrijk.

 

Wil jij je als lobbyist of communicatieadviseur inzetten voor een stevig en authentiek OS-verhaal bij de de Tweede Kamerverkiezingen? Mail Koos de Bruijn (koos@remove-this.partos.nl) of Marije ten Have (marije@remove-this.partos.nl) en meld je aan voor een van de actielijnen.