Oproep: leden gezocht voor Partos werkgroep ‘Data responsibility”

Nieuws

In toenemende mate maken ontwikkelingsorganisaties gebruik van data ter ondersteuning van hun werkzaamheden: voor het snel analyseren van een situatie, ter onderbouwing van hun interventie, om voortgang te monitoren en effectiviteit te meten. Tegelijkertijd brengt het beschikbaar komen van deze data en het gebruik ervan ook risico’s met zich mee.


Grote risico’s gezien de kwetsbaarheid van de groepen voor wie wij werken en de context waarin we actief zijn. Wat is verantwoord databeheer en gebruik? Welke best practices bestaan er bij organisaties? Wat kunnen we gezamenlijk doen om onze kennis op dit terrein te vergroten? Wat moet een 'data responsible” organisatie minimaal op orde hebben?

 

Om deze en andere vragen met elkaar te bespreken doet Partos op aangeven van 510, een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis een oproep aan leden die werk maken van data responsibility om toe te treden tot een Partos werkgroep; om kennis te delen, gezamenlijk te werken aan richtlijnen en om donoren te lobbyen voor de voorwaarden die er nodig zijn om dit op een verantwoorde manier te doen. Ben je geïnteresseerd: stuur dan een mail naar info@remove-this.partos.nl.