Partos adviseert bouwstenen voor beleid Minister Kaag

Nieuws

Drie maanden geleden feliciteerde Partos Sigrid Kaag met haar nieuwe functie als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een nieuw kabinet en een nieuwe minister betekent ook een nieuw beleid. Enkele verschillen met het beleid van Rutte 2 zijn al zichtbaar. Maar veel is nog onduidelijk. Welke keuzes maakt Minister Kaag? Partos heeft haar enkele adviezen toegestuurd.


Het stuk in het regeerakkoord dat over ontwikkelingssamenwerking gaat, is niet meer dan een A4 lang. De keuzes van dit kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn dus nog niet helemaal duidelijk. Wat worden de prioriteiten van Minister Kaag? Het antwoord hierop komt eraan, namelijk in de vorm van een beleidskader. Dit beleidskader kondigde de minister al aan tijdens de begrotingsbehandeling en wordt verwacht in april.

 

Bouwstenen Beleidskader
Om zowel de minister als haar ministerie in bredere zin te helpen met het vormen van een solide beleidskader, schreef Partos op verschillende thema’s adviezen. Deze adviezen, bouwstenen genaamd, zijn samen met wetenschappers van de SAIL-instituten* (waaronder ISS) en input van het lobbynetwerk opgesteld en vlak voor de Kerst naar haar verzonden. De volledige bouwstenen kun je hier lezen, maar het gaat om de volgende zes thema’s:

 • Ontwikkelingssamenwerking en gedwongen migratie
  Het kabinet moet zich richten op het aanpakken van de grondoorzaken van gedwongen migratie. Dat zijn extreme armoede, conflict, vervolging, gebrek aan perspectief, gevolgen van klimaatverandering, geweld en uitsluiting. Het kabinet moet daarnaast erkennen dat migratie niet enkel negatief uitwerkt op landen en gemeenschappen (in landen van oorsprong en aankomst), maar ook positief. Ook moet het kabinet voorkomen dat gelden voor ontwikkelingssamenwerking naar de ‘ring rond Europa’ gaat, want de noden in andere delen van de wereld zijn onverminderd hoog.
 • Humanitaire Actie
  Nederland is een voorloper op een aantal vlakken in het humanitaire veld, zoals de verstrekking van flexibele, meerjarige financiering, localization (de cruciale rol van lokale hulpverleners) en de bescherming van het internationaal recht. Nederland kan hier een voortrekkers rol vervullen.
 • Handel
  Handel moet een instrument zijn om ontwikkeling te dienen, en niet een doel op zichzelf. Uitgangspunt zouden de Sustainable Development Goals (SDGs) en andere internationale afspraken moeten zijn. Op dit punt draait het om eerlijke handelsverdragen, een goed investeringsklimaat creëren in ontwikkelingslanden en het ondersteunen van het lokale MKB daar.
 • Shrinking Civic Space en Mensenrechten
  De wereldwijd krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers ondermijnt de effectiviteit van het Nederlands buitenlandbeleid om haar doelstellingen te bereiken. Daarom is het van belang om het versterken van de basisvoorwaarden voor maatschappelijke organisaties om hun werk te doen (civic space) als een prioriteit te hebben in het mensenrechtenbeleid en het ontwikkelingsbeleid.
 • Partnerlanden
  In de huidige vijftien partnerlanden heeft Nederland met overtuiging ingezet op de vier speerpunten. Het huidige kabinet heeft besloten om deze speerpunten te handhaven. Daarom is het van belang om behaalde resultaten te behouden en hierop door te pakken. Dat pleit voor een handhaving van de vijftien partnerlanden, met als leidraad ‘good governance’ (niet alleen migratie issues).
 • Klimaatsteun aan ontwikkelingslanden
  De ODA-doelstelling moet vermeerderd worden met de doelstelling voor publieke klimaatfinanciering, zodat deze financiering daadwerkelijk additioneel wordt. Nederland moet zich ook in (blijven) zetten voor het toegankelijk maken van internationale fondsen voor ontwikkelingslanden.

Partos ziet de reactie van de minister tegemoet en is uiteraard benieuwd naar het definitieve beleidskader in april. Naar aanleiding van de bouwstenen organiseren Oxfam Novib, de Balie en Partos een evenement in februari/maart. Meer informatie hierover volgt nog, dus houd de Partos-website in de gaten.

 

Consultaties
Bovenstaande bouwstenen zijn adviezen op enkele thema's. Partos heeft daarnaast een survey uitgezet onder haar leden met de vraag welke onderwerpen nog aanvullende aandacht verdienen. Graag willen zij met het ministerie van Buitenlandse Zaken rond de tafel zitten om de volgende onderwerpen te bespreken:

 1. Inclusie (68%)
 2. Kinderrechten (17%)
 3. Economische kansen voor jongeren (14%)
 4. SDGs / coherentie (10%)
 5. Klimaat (10%)
 6. Civic space en mensenrechten (9%)
 7. Migratie en vluchtelingen (9%)
 8. SRGR (8%)
 9. Voedselzekerheid (8%)
 10. Veiligheid en stabiliteit (6%)

 

In voorbereiding op het beleidskader organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken online consultaties in de tweede helft van februari. Meer is hierover nog niet bekend, maar Partos hoopt dat er dus ook nog fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn op bovenstaande thema’s.


Heb je vragen over het beleidskader, de bouwstenen, de consultaties of het evenement? Neem dan contact op met Koos de Bruijn (Advocacy manager) via koos@remove-this.partos.nl.

 

* Stichting Samenwerkingsverband Instituten van Internationaal Onderwijs en Landbouwuniversiteit (SAIL)