Partos bemiddelt in lopende subsidieregelingen

Nieuws

Als branchevereniging vormt Partos regelmatig een handige brug tussen maatschappelijke organisaties en de overheid. Ook nu spelen er twee zaken waarbij Partos bemiddelt. Het gaat om een beleidsregel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) omtrent de eigen bijdrage en om ervaringen met subsidieregelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa).


De regeling omtrent een eigen bijdrage van RVO
Door een van de leden werd Partos attent gemaakt op een eis van RVO met betrekking tot de gevraagde eigen bijdrage bij regelingen die het in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoert. RVO eist dat de aanvrager aantoont dat het over het gevraagde eigen vermogen beschikt (via bankafschriften of ratio’s van de balans), dan wel over garantstellingen door derden voor dat bedrag. Voor maatschappelijke organisaties is dat vaak een probleem, met name vanwege opgelegde beperkingen voor het opbouwen van een eigen vermogen. Partos heeft dit daarom namens de leden in brede zin aangekaart bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie kwam na intern overleg tot de conclusie dat RVO een te starre interpretatie geeft aan de beleidsregel, en heeft dit de RVO inmiddels laten weten.

 

Mocht je op dit punt toch nog tegen een beoordeling aanlopen die tegenstrijdig is met de van kracht zijnde beleidsregels dan kan dit gemeld worden direct bij de verantwoordelijke directie van Buitenlandse Zaken of – wanneer je daar de voorkeur aan geeft – via Partos.

 

Consultatie over verschillen tussen subsidieregelingen MinBuZa
In overleg met de afdeling Bureau Internationale Samenwerking (BIS - MinBuZa) organiseert Partos binnenkort een informele consultatie met een aantal leden om  te kijken naar de ervaringen met de verschillende subsidieregelingen. Welke verschillen bestaan er in de aanvraagprocedures en rapportageverplichtingen en in hoeverre wordt dat als een probleem ervaren? Heb je belangstelling om aan deze consultatie deel te nemen meld je dan bij Anne-Marie Heemskerk, Manager Kennis en Effectiviteit, via amh@remove-this.partos.nl. De consultatie staat voorlopig gepland voor begin juli.