Partos reactie op begroting

Nieuws

Komende week debatteert de Tweede Kamer over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2019. In aanvulling op onze eerste reactie na prinsjesdag, heeft Partos eind oktober een uitgebreidere brief naar de verschillende woordvoerders gestuurd. Ook hebben we gesproken met zowel coalitie- als oppositiepartijen.


Ontwikkelingssamenwerking draagt concreet bij aan het bieden van hoop en perspectief op een menswaardig bestaan. Er zijn indrukwekkende successen geboekt in de bestrijding van armoede: het aantal mensen dat met ongeveer €1 per dag moet rondkomen is meer dan gehalveerd, meer kinderen -en vooral meisjes- gaan naar de basisschool en veel minder vrouwen overlijden in het kraambed. We mogen trots zijn op de successen van de afgelopen jaren, want deze zijn mede mogelijk gemaakt door Nederlandse investeringen in ontwikkelingssamenwerking.


Extra middelen voor ontwikkelingssamenwerking zijn zwaar bevochten. In de begroting komt naar voren dat de investeringen in ontwikkelingssamenwerking van dit kabinet niet genoeg zijn om eerdere bezuinigingen ongedaan te maken. De internationaal afgesproken norm van 0.7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking wordt, voor het derde jaar op rij, niet gehaald. Nederland raakt ieder jaar zelfs verder verwijderd van deze afgesproken norm. Het kabinet wil pas weer ver na de regeerperiode, in 2030, op deze 0.7% zitten. Dit is te laat, aangezien de Sustainable Development Goals (SDGs) dan al gehaald zouden moeten zijn. Deze doelen vormen de mondiale basis voor het uitroeien van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en de klimaatproblemen. Nederland moet haar aandeel hierin nú leveren, en daar is een grotere investering voor nodig.

 

Civic Space
Partos is positief dat het kabinet het belang van het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden erkent en haar zorgen uitspreekt over de wereldwijd krimpende ruimte. Ook is het mooi dat er bij de versterking van het netwerk van ambassades aandacht voor Civic Space is. Partos mist echter nog concrete maatregelen, ook in de begroting. Dit kan en moet beter: een sterk maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden is immers essentieel voor een goed functionerende, vrije en democratische rechtsstaat. Maatschappelijke organisaties bereiken groepen die anders niet bereikt worden en geven burgers de kans om hun stem te laten horen. Deze organisaties staan midden in de gemeenschap, vervullen een essentiële rol als waakhond en pleitbezorger en zijn in staat de meest uitgesloten groepen mensen te bereiken met diensten die niet door overheden of de markt geleverd worden. Deze ruimte voor maatschappelijke organisaties staat wereldwijd onder druk. Daarom is extra aandacht voor dit onderwerp cruciaal, zowel in financiële als politieke zin.

 

SDG-toets
Op dit moment wordt de SDG-toets uitgewerkt wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar Partos erg blij om is. De SDG-toets is een middel waardoor het parlement en de maatschappij inzicht krijgen in de afwegingen die zijn gemaakt. Door de toets komen straks punten als gender en de gevolgen voor ontwikkelingslanden expliciet aan bod in het beleidsvormingsproces. Het Nederlandse overheidsbeleid voor ontwikkelingssamenwerking zal hierdoor coherenter worden, waar Partos al langer voor pleitte.

 

Hulp en Handel
De combinatie van hulp en handel is vorig jaar uitgebreid geëvalueerd, o.a. door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het KIT merkte op dat de aandacht voor lokale en regionale markten lijkt te ontbreken, waardoor de allerarmsten niet bereikt worden. Juist deze markten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van lokale economieën en voedselzekerheid van boeren. Investeringen en bedrijfsactiviteiten van zowel Nederlandse- als buitenlandse bedrijven dragen bij aan verslechterde omstandigheden voor de lokale bevolking. Daarbij kun je denken aan schadelijke effecten op het klimaat, mensenrechten, en concurrentie met lokale bedrijven en lokale voedselsystemen.

 

Komende week volgen wij het Kamerdebat uiteraard op de voet. Blijf op de hoogte via de volgende twitter-kanalen @koosdebruijn @ingridcoenen  @partosnl en @B_ChangeNL