Reactie Partos op rijksbegroting 2018: Iedereen gaat er op vooruit, behalve ‘s werelds allerarmsten

Nieuws

De rijksbegroting heeft niet alleen impact op Nederland, maar ook op ontwikkelingslanden. Waar in Nederland bijna iedereen mag profiteren van de aantrekkende economie, geldt dat niet voor de allerarmsten in de wereld. De gepresenteerde cijfers op Prinsjesdag laten voor het eerst de concrete financiële gevolgen voor de beleidsplannen van minister Kaag zien. Partos geeft een eerste reactie.

 


Ontwikkelingsbudget

In de begroting wordt pijnlijk duidelijk dat de investeringen in ontwikkelingssamenwerking van dit kabinet niet genoeg zijn om eerdere bezuinigingen ongedaan te maken. In de begroting blijkt opnieuw dat de internationaal afgesproken 0.7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking niet wordt gehaald door Nederland, voor het derde jaar op rij. Sterker nog, Nederland raakt ieder jaar verder verwijderd van deze afgesproken norm. Het kabinet wil pas weer ver na de regeerperiode, in 2030, op deze 0.7% zitten. Te laat, want dan moeten de Sustainable Development Goals (SDGs) al gehaald zijn. Deze doelen vormen de mondiale basis voor het uitroeien van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en de klimaatproblemen. Nederland moet haar aandeel hierin nú leveren. Een grotere investering is nodig om de complexe mondiale uitdagingen het hoofd te bieden en structureel te investeren in de toekomst van de allerarmsten.

 

Maatschappelijk middenveld

Partos is positief dat het kabinet wederom het belang van het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden erkent. Deze mooie woorden worden echter nog niet omgezet in concrete maatregelen, zo blijkt uit de begroting. Dit is kwalijk, want een sterk maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden is essentieel voor een goed functionerende, vrije en democratische rechtsstaat. Maatschappelijke organisaties bereiken groepen die anders niet bereikt worden en geven burgers de kans om hun stem te laten horen. Deze organisaties staan middenin de gemeenschap, vervullen een essentiële rol als waakhond en pleitbezorger en zijn in staat de meest uitgesloten groepen mensen te bereiken met diensten die niet door overheden of de markt geleverd worden. Deze ruimte voor maatschappelijke organisaties staat wereldwijd onder druk. Daarom is extra aandacht voor dit onderwerp cruciaal, zowel in financiële als sociale zin.

 

Migratie

In de begroting is daarnaast te zien dat dit jaar opnieuw een groot deel van het ontwikkelingsbudget begroot is voor de opvang van migranten en vluchtelingen in Europa.

Dit deel van het budget wordt daarmee onjuist ingezet en is niet gericht op het aanpakken van de grondoorzaken van armoede, conflict en ongelijkheid. Er moet juist geïnvesteerd worden in de langetermijnaanpak van deze grondoorzaken.

Bart Romijn, directeur branchevereniging Partos

Ontwikkelingssamenwerking moet gaan over het bieden van perspectief aan de allerarmsten in de wereld en niet over het terugsturen van migranten. Nederland is in de positie om een aandeel te leveren aan duurzame en inclusieve ontwikkeling, zodat ook de armsten in deze wereld er op vooruitgaan.