Ready for Change onverminderd door voor beleidscoherentie

Nieuws

Ook na de publicatie ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’, gaan Nederlandse maatschappelijke organisaties onder de vlag van Ready for Change onverminderd door om het belang van beleidscoherentie te benadrukken.


Partos was begin september met vier van haar leden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid besprak Ready for Change hoe de Sustainable Development Goals (SDGs) op het gebied van gezondheid bereikt gaan worden, zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland.

 

Met de bevindingen uit de publicatie gaat Ready for Change het debat aan met Kamerleden en ministeries over het belang van een ambitieuze en vooral coherente Nederlandse uitvoeringsagenda voor de SDGs. Nederland moet namelijk ook inzetten op de doelen waaraan Nederland nog niet voldoet. De meer dan dertig organisaties die meeschreven aan de publicatie willen op deze manier cherry picking voorkomen. Niet business as usual dus, maar een agenda waarbij verandering voorop staat.

Strategie Nederlandse overheid blijft vooralsnog uit. Voorlopig blijft het bij alles 'hands on' stimuleren.

Gesprekken met verschillende vakdepartementen
Tijdens het gesprek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd onder meer gesproken over de wenselijkheid van een global health strategy, die ook bedoeld is om de onderlinge samenwerking tussen de ministeries te versterken. Mijke Elbers, projectcoördinator van Ready for Change: “Dat laatste is onontbeerlijk voor het behalen van de SDGs. De doelen zijn immers allemaal onderling verbonden. Iets dat nog veel denkwerk vereist is hoe die verbondenheid tussen de SDGs er in de praktijk uit ziet - en hoe daar vervolgens naar te handelen. Dat onderschreven alle aanwezigen van de bijeenkomst en dat is daarmee gelijk een ferme opdracht voor de toekomst.”

 

In het voorjaar en de zomer van 2016 voerden Partos-leden ook met andere vakdepartementen gesprekken. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken over  voedselzekerheid en mondiale waardeketens. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken over migratie, maar ook met het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken over klimaat. Waardevolle gesprekken, waar de beleidsaanbevelingen uit de publicatie centraal stonden. Ook was er uitwisseling hoe weer een stap verder te komen. Ministeries, NGOs en kennisinstellingen hebben elkaar immers nodig om tot een effectieve uitvoering van de SDGs te komen.

 

Strategie Nederlandse overheid blijft vooralsnog uit
Een mooie stap, maar Nederland is er nog niet. De langverwachte strategie van de overheid waarin de ambities en prioriteiten voor het behalen van de SDGs naar buiten gebracht zouden worden, komt er voorlopig niet. Voorlopig blijft het bij alles hands on stimuleren, zoals Hugo von Meijenfeldt (coördinator implementatie van de SDGs bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) toelicht. Partos pleit er juist voor dat Nederland meer ambitie toont.  

 

  

 

De inzet voor dit najaar blijft dus onverminderd groot om de SDGs hoog op de agenda te houden. Niet alleen maar via de publicatie die Ready for Change onder de aandacht blijft brengen. Het huidige Cotonou Verdrag - dat de Europese Ontwikkelingssamenwerking voor een groot deel vormgeeft - loopt in 2020 af. Nu dus de kans om ervoor te zorgen dat de SDGs en beleidscoherentie een belangrijk fundament vormen in de toekomstige samenwerking tussen de Europese en de ACP-landen (Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan). Benieuwd hoe we dat aanpakken? Kom dan 3 november ook naar de lunchmeeting van Ready for Change!