Samen voor de Versterking van het Maatschappelijk Middenveld

Nieuws

Per 1 januari 2021 zijn de vijfjarige strategische partnerschapsprogramma’s gestart met financiering vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel versterking van het maatschappelijk middenveld (VMM). Ook tijdens deze partnerschapsprogramma's wilt Partos gezamenlijk leren van, en met, de nieuwe strategische partnerschappen.


Partos heeft in de afgelopen maanden een aantal sessies gefaciliteerd met betrokken lidorganisaties om punten van zorg of onduidelijkheid in de beschikking en bijbehorende stukken in kaart te brengen, en te verwoorden richting het Ministerie. Zo organiseerden we webinars over de MEL-vereisten, over de eisen met betrekking tot IATI en over de financiële eisen en richtlijnen. In algemene zin is er een zorg dat er nieuwe eisen of richtlijnen eenzijdig zijn opgelegd, die naar verwachting in de praktijk een negatief effect zullen hebben op belangrijke uitgangspunten van het programma als flexibiliteit, gelijkwaardige samenwerking en lokaal eigenaarschap, belangrijke thema’s op de veranderagenda van de sector.

In de komende jaren zet Partos zich, vanwege het belang van dit programma en deze thema’s, extra in voor het gezamenlijk leren als onderdeel van deze partnerschappen. Als Nederlandse branchevereniging focussen we daarbij op de rol van Nederlandse organisaties. De thema’s inclusiviteit, gelijkwaardigheid en versterking van lokaal eigenaarschap vragen er daarnaast om dat we leren van de zuidelijke organisaties in deze partnerschappen.

Hiervoor zullen we binnenkort de lead partners van de voormalige ‘Dialogue and Dissent’ partnerschappen benaderen met de vraag wat hun leervragen en opbrengsten zijn. Met deze informatie zullen we, samen met de leden van de nieuwe partnerschappen, een nieuw leertraject ontwerpen.

We organiseren dit als een leertraject open voor alle Partos lidorganisaties. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in behoeftes op het gebied van gezamenlijk leren – en innoveren van alle lid organisaties zullen we binnenkort al onze leden benaderen. Hiervoor sturen we een survey uit naar al onze leden, en brengen daarnaast een adviesgroep bijeen inclusief vertegenwoordigers van de organisaties (Nederlands en zuidelijk) in de Partnerschappen.


Voor meer informatie, neem contact op met Vic Klabbers via vic@remove-this.partos.nl