Terugblik: Een bewogen Politiek jaar

Nieuws

De tweede Kamer is sinds vrijdag 5 juli met reces en daarmee heeft Rutte III haar eerste volle parlementaire jaar afgesloten. Een goed moment voor Partos om terug te blikken op de belangrijkste politieke gebeurtenissen van afgelopen jaar.


De begroting voor 2019

Het politieke jaar begon zoals altijd pas echt op Prinsjesdag met de presentatie van de begroting voor 2019. In deze begroting werd pijnlijk duidelijk dat de investeringen in ontwikkelingssamenwerking van dit kabinet niet genoeg zijn om eerdere bezuinigingen ongedaan te maken. In de begroting blijkt opnieuw dat de internationaal afgesproken 0.7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking niet wordt gehaald door Nederland, voor het derde jaar op rij. Ook werd duidelijk dat een aanzienlijk deel van het budget gericht is op (het tegengaan van) migratie. 
Tegelijkertijd werd in deze begroting opnieuw het belang van het maatschappelijk middenveld bevestigd. 

 

Partos Politieke Monitor 2.0

Kort na de begrotingsbehandeling was daar ook het moment dat Partos haar nieuwe Politieke monitoringssysteem mocht presenteren. Via monitor.partos.nl is het sindsdien voor leden van Partos nog gemakkelijker om bij te houden wat er allemaal gebeurt in de politiek Den Haag. Dit doorzoekbare systeem zorgt ervoor dat leden op relevante onderwerpen, partijen en stukken kunnen categoriseren. Het systeem is nu een half jaar online en de database groeit daarmee iedere dag een beetje verder!

 

Integriteitsdossier

Ook in  dit politieke jaar bleef grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties een belangrijk thema. De Kamer volgde de voortgang binnen de sector op de voet en ook de minister is in nauw contact met de sector over het onderwerp. Tijdens een kort debat over het onderwerp op 20 februari rondde de Kamer het onderwerp voorlopig af als terugkomend debatthema. 

 

De SDG-toets

Dit politieke jaar was er ook zéér goed nieuws: de officiële invoering van de SDG-toets. Met de invoering van deze toets wordt nieuw beleid, wet- en regelgeving getoetst op de bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) en of het niet juist onbedoeld een negatieve impact hierop heeft (zowel in Nederland als daarbuiten). Extra aandacht is er vanaf nu voor de effecten op ontwikkelingslanden en de effecten op gender.

 

Verkiezingsjaar 

Dit politieke jaar was er ook een van verkiezingen en politieke aardverschuivingen. Met de snelle groei van het extreem-rechtse Forum voor Democratie maakte de sector zich grote zorgen over het politieke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Deze groei werd officieel toen Forum en VVD de grootste partijen werden bij de provinciale verkiezingen en daarmee een flink aantal zetels in de Eerste Kamer bemachtigde. Hiermee verliest de coalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer. Hier kun je meer lezen over de gevolgen die dit heeft voor de coalitie en ontwikkelingssamenwerking.

 

Twee maanden later waren daar alweer de Europese Verkiezingen, waarvoor Partos een stemhulp maakte. Deze verkiezingen gaven een compleet ander beeld dan de provinciale verkiezingen, met de PvdA al grote winnaar, CDA&VVD op twee en GroenLinks en FvD op een gedeelde derde plek. Zowel SP als PVV verloren al hun zetels in het Europees parlement. Partos zette uiteen wat de winnende en verliezende partijen zeggen over ontwikkelingssamenwerking. Hier lees je meer over de uitslagen van de Europese verkiezingen. 

 

De nieuwe strategische Partnerschappen

Vlak voor de zomer stuurde minister Kaag de langverwachte beleidsbrief over de versterking van het maatschappelijk middenveld naar de Tweede Kamer. Hierin kondigde zij onder meer aan dat zij een aantal bestaande programma’s bundelt in het beleidskader Strengthening Civil Society. Onderdeel daarvan worden het kader Power of Voices (voorheen Samenspraak en Tegenspraak) en het SDG 5 Fund.

 

Deze kaderbrief wordt in de eerste week na het zomerreces, op 5 september, besproken door de Tweede Kamer. 

 

Korte vooruitblik:

Maandag 2 september is politiek Den Haag terug van reces en begint een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Het eerste belangrijke moment zal 5 september zijn, als het nieuwe maatschappelijk middenveld kader besproken wordt. Daarna wordt op dinsdag 17 september natuurlijk de begroting voor 2020 gepresenteerd. Het hele jaar politiek op de hoogte blijven? Meld je aan voor de politieke monitor bij politiek analist Ingrid via ingrid@remove-this.partos.nl