Tweede Kamer bespreekt grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties

Nieuws

Op woensdag 20 februari heeft de Tweede Kamer-commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs) met minister Kaag gesproken over grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Een jaar nadat het eerste nieuws over Oxfam Great Britain naar buiten kwam, wilde de commissie BuHaOs graag nog een debat voeren over de updates rondom onder andere het actieplan integriteit.


De Kamerleden besproken daarnaast ook seksueel misbruik bij de VN, het bedrijfsleven en het ministerie van buitenlandse zaken zelf. Bij dit korte debat waren Kamerleden van het CDA, de VVD, SGP, GroenLinks en D66 aanwezig. Hoewel ieder Kamerlid eigen accenten heeft gezet tijdens dit debat, was de grote lijn eensgezind: integriteitsschendingen zijn verschrikkelijk en er moet al het mogelijke aan gedaan worden om deze in de toekomst te voorkomen. Vrijwel ieder Kamerlid gaf aan onder de indruk te zijn van zowel de vorderingen van de minister, als die van de sector zelf. De belangrijkste vragen waren dan ook gericht op uitvoering en niet op de plannen zelf.

 

CDA – Anne Kuik

Zo vroeg Kuik in hoeverre de minister beperkt wordt in het uitvoeren van haar plannen door juridische grenzen en wilde zij vooral weten wat de status was van het humanitaire paspoort.

 

SGP – Roelof Bisschop

Bisschop is het eens met het kabinetsbeleid, maar wil graag weten hoe we zorgen dat het geheel doorgevoerd wordt tot in de lokale haarvaten. Hij wil verder weten hoe wordt gekeken naar het internationale bedrijfsleven met betrekking tot misstanden.

 

VVD – Wybren van Haga

Van Haga verwijst naar het werkbezoek bij Oxfam Novib dat hij met collega’s heeft gehad. Hij is onder de indruk van de maatregelen die Oxfam Novib genomen heeft. Hij zou graag zien dat er steekproeven afgenomen worden en vraagt meer informatie aan de minister over de organisatie die dit moet gaan doen. Ook wil Van Haga aandacht voor het geldtekort dat toezichthouder CBF aangeeft te hebben voor het plan. Hij wil graag zien dat CBF extra middelen krijgt.

 

GroenLinks – Bram van Ojik

Ook van Ojik is onder de indruk van de vorderingen door Kaag en de sector. Hij is trots dat Nederland hierin voorop loopt. Wel schrikt hij van de frequentie waarin dit voorkomt, zoals ook weer blijkt uit het Deloitte rapport. Van Ojik wil ook graag weten hoe het minister van Buitenlandse zaken het zelf eigenlijk doet op dit onderwerp, dit naar aanleiding van het nieuws over een ambtenaar die grenzen van NGO medewerker heeft overschreden.

 

D66 – Achraf Bouali

Bouali is ook onder de indruk van alle vooruitgang op papier, maar is benieuwd naar de echte uitwerking. Hij wil wel waken voor nog meer bureaucratie.

Proportionaliteit staat naast effectiviteit. Toenemende regelgeving moet de effectiviteit niet ondermijnen.

Zijn vrees is dat als er teveel nieuwe regelgeving komt, acute noodhulp voor de meest kwetsbare mensen wordt belemmerd.

 

Minister Kaag

Kaag geeft aan de samenwerking met de sector te waarderen, maar nog lang niet klaar te zijn. Ze geeft op alle onderdelen een korte update, die grotendeels ook te lezen viel in de eerder genoemde brief. Daarnaast gaat zij op alle vragen van de Kamerleden uitgebreid in en benadrukt het belang van zero tolerance for non-acting. Ook beschrijft ze uitgebreid het belang én de moeilijkheid van ketenverantwoordelijkheid. Een ander moeilijk punt is die van de private sector: waar NGOs een financiële relatie met de overheid hebben en daarom gemakkelijk te bestraffen zijn, is dit met bedrijven vaak lastiger. Ook binnen BuZa is er vooruitgang op dit onderwerp, maar dat is de verantwoordelijkheid van haar collega minister Blok. In antwoord op een eerder aangehouden motie van de VVD die vroeg om steekproefsgewijze inspecties, kondigde Kaag aan dat ze voornemens is de organisatie Ground Truth Sollutions voor 3 jaar te subsidiëren, zodat zij hun bestaande inspectiesysteem kunnen versterken.

 

Er worden geen verdere moties of debatten aangekondigd. De Tweede Kamer verwacht wel een jaarlijkse update van Kaag over dit onderwerp. Ook komt Kaag in maart bij de Kamer terug met een update over onder andere het humanitaire paspoort. Zowel de minister als de Kamerleden willen, net als Partos, graag dat dit onderwerp stevig op de agenda blijft staan.

 

Hier kan je het hele debat terugkijken.

 

 

Wil je een uitgebreider verslag van dit debat lezen? Dat kan op het voor Partosleden gratis politieke monitoringssysteem monitor.partos.nl.

 

Wil je meer weten hoe Partos, samenwerkingspartners en leden aan de slag zijn met Integriteit? Lees dan het laatste nieuwsbericht 'Aandacht voor integriteit onverminderd groot' of bekijk de themapagina Integriteit