Zij keren de trend

Nieuws

Den Haag - Gisteren committeerde een meerderheid van de politieke partijen in Nederland zich aan meer investeringen in ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren heeft Nederland steeds minder geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking.


Een groei van het budget voor ontwikkelingssamenwerking is noodzakelijk om stabiliteit, goed bestuur en sociale en economische ontwikkeling in de allerarmste landen te bevorderen. De partijen onderschreven echter ook dat ontwikkeling elders belangrijk is voor onze eigen welvaart en de toekomst van onze kinderen.

 

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SGP, PvdD, SP en 50-Plus willen de trend in een volgende kabinetsperiode keren. Ze tekenden de volgende verklaring:

Nederland heeft een lange geschiedenis in het opkomen voor mensen in nood, het bestrijden van extreme armoede en steun voor mensenrechten. Met het behalen van de Werelddoelen in 2030 voor ogen, willen wij dat deze traditie onverminderd en in ieders belang wordt voortgezet.
 
Wij zetten ons ervoor in dat Nederland de komende jaren weer extra gaat investeren in ontwikkelingssamenwerking en dat dit zich in het bijzonder zal richten op de mensen in de landen die het minste hebben.
 
Deze gezamenlijke en partijoverschrijdende inzet bekrachtigen wij hierbij met onze handtekeningen.

Investeren is relevanter dan ooit gezien de grote uitdagingen waar de allerarmste landen en mensen mee geconfronteerd worden; klimaatproblemen, extremisme en extreme armoede. Dit zijn veelal grondoorzaken van gedwongen migratie, iets waar Nederland en andere Europese landen een antwoord op proberen te vinden. Met 65 miljoen ontheemden wereldwijd en een naar verwachting verdubbelde Afrikaanse bevolking in 2050, is het voor politici evident dat ontwikkelingssamenwerking onderdeel van de oplossing is.

 

 

Het manifest is een initiatief van ONE, Oxfam Novib en Partos. Voor vragen over het manifest kunt u contact opnemen met:

 

 

 

Informatie voor de redactie:
Het CDA heeft de verklaring niet getekend. De partij wil wel meer investeren in ontwikkeling maar spreekt zich hier zelden publiekelijk voor uit. Daarom hebben maatschappelijke organisaties een gezamenlijk actie  lopen: www.SchrijfaanSybrand.nl.
foto's: Wouter van Dis (Oxfam Novib)