Politieke aardverschuiving noopt tot samenwerking om duurzame ontwikkeling hoog op de politieke agenda te houden

Nieuws

We raken er de komende dagen niet over uitgepraat bij de koffieautomaat of aan de lunchtafel. Ook de kranten zullen er mee gevuld worden; de grote winst van het klimaatverandering ontkennende Forum voor Democratie gisteren bij de Provinciale Statenverkiezingen. Zoals het er nu naar uitziet is het FVD samen met de VVD de grootste partij in de Eerste Kamer, die door de nieuwe Provinciale Staten gekozen zal gaan worden op maandag 27 mei.


Met deze verkiezingsuitslag is het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en Christenunie -zoals verwacht - haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Steun van zetel winnend GroenLinks is genoeg voor een meerderheid. Als GroenLinks haar huid duur verkoopt, hoeft dat niet nadelig uit te pakken voor duurzaamheid minnend Nederland. Grote verschuivingen op het terrein van mensenrechten en  Ontwikkelingssamenwerking blijven hierdoor hopelijk ook uit.

 

Dit betekent echter niet dat we rustig achterover kunnen gaan leunen. Integendeel, de huidige coalitiesamenstelling is geenszins een vaststaand gegeven. Het is niet uit te sluiten dat dit kabinet de eindstreep niet haalt. Al zullen de coalitiepartijen met deze verkiezingsuitslag in het achterhoofd niet staan te springen om nieuwe Tweede Kamerverkiezingen te organiseren.

 

Feit is, dat na de volgende Tweede Kamerverkiezingen de huidige coalitiesamenstelling onwaarschijnlijk zal zijn. De kaarten zullen opnieuw geschud worden en allerlei nieuwe coalitiesamenstellingen zullen op tafel komen te liggen.

 

Juist omdat dit kabinet de trend gekeerd heeft en weer wat meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking heeft vrijgemaakt en duurzaamheid -zowel klimaat als SDGs- op de agenda heeft gezet. Als we willen dat deze trend doorgezet wordt - sterker; velen van ons zullen de huidige kabinetsinzet niet ver genoeg vinden gaan - dan zullen we meer moeten doen dan we tot dusverre deden. Én we kunnen het ons niet veroorloven te wachten tot nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven. Daarom is Partos al begonnen met nadenken over mogelijke strategieën en activiteiten.

 

Het laaghangende fruit is een oproep om de politieke haarvaten op te zoeken. Word lid van een politieke partij. Word lid van een thematische commissie. Óf zorg dat je lokaal aangehaakt bent, zodat je vanuit een lokale afdeling de landelijke lijn kunt beïnvloeden.

 

Daarnaast brengen we graag het politieke netwerk van de vereniging in kaart. Zou je ons willen laten weten of je lid en actief bent in een politieke partij?