Weeshuistoerisme is geen ontwikkelingssamenwerking

Nieuws

Ontwikkelingsorganisaties omarmen de initiatiefnota van Wybren van Haga van de VVD. De Nota “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” wordt woensdag 27 maart voor het eerst besproken in de Tweede Kamer.


Tijdens deze rondetafel kunnen de Kamerleden in gesprek met gerenommeerde wetenschappers en ook vier NGOs, namelijk Save the Children, Red een Kind, Defence For Children en het Better Care Network Netherlands. Zij zetten zich al jaren in om een einde te maken aan weeshuistoerisme in verband met de schadelijke gevolgen die dit heeft voor kinderen in deze landen. Ze steunen dan ook de voorliggende Nota.

 

In deze nota beschrijft Van Haga het hoe weeshuistoerisme mensenhandel en moderne slavernij in de hand werkt. De VVD’er legt uit dat Nederlandse toeristen met goede bedoelingen er onbewust voor zorgen dat kinderen in arme landen  worden uitgebuit, getraumatiseerd en losgetrokken van hun vertrouwde omgeving. Hij wil daarom dat het kabinet hier een aanpak op ontwikkelt en heeft hier met deze nota een eerste stap op gezet. Deze aanpak moet wat Van Haga betreft bestaan uit het aanpakken van de vraag- en aanbodzijde door middel van strengere regelgeving en bewustwordingscampagnes. De reactie van Kaag op de nota is nog niet bekend.

 

Alternatieve vormen van zorg

Al in 2009 zijn door de Verenigde Naties Richtlijnen voor de alternatieve zorg aan kinderen vastgesteld. Het uitgangspunt van de richtlijnen is dat er zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om kinderen bij hun ouders of verzorgers te laten wonen. Slechts wanneer dit niet lukt, moet er een andere, passende oplossing worden geboden, het liefst in een gezinsvervangende omgeving. Ook Partos kan deze aanbevelingen alleen maar onderschrijven en weet dat haar leden zich in zullen blijven zetten tegen weeshuistoerisme. Partos hoopt dat deze vorm van veelal onbewuste uitbuiting snel zijn populariteit verliest en dat commerciële organisaties niet langer profiteren van de goede bedoelingen van een grote groep, voornamelijk jonge mensen.