yellow shape
Partos event

Bijeenkomst voor interne toezichthouders over duurzaamheid en integriteit

  • Datum en tijd 29 november 2022, 16:00 - 19:00 CET
  • Waar Sociëteit De Witte, Plein, Den Haag
  • Voor wie Leden van Raden van Toezicht van organisaties die zijn aangesloten bij Partos, ITGD en Goede Doelen Nederland

Save the date

Integriteit en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s op uw toezichtagenda. Natuurlijk kent u als toezichthouder de essentie van beide bij het uitoefenen van uw taak. Maar permanente educatie op dit terrein is onvermijdelijk, met name vanwege de vele dimensies en interessante ontwikkelingen die beide thema’s kennen. Partos, Goede Doelen Nederland en ITGD nodigen u uit dinsdag 29 november van 16.00 – 19.00 uur in uw agenda te reserveren.

Twee experts bieden u nieuwe inzichten

Mr. Elfrieke van Galen heeft duurzaamheid in de brede zin verankerd in diverse raden van toezicht en raden van commissarissen. Zij is specialist in ‘corporate social development’, o.a. commissaris bij Schiphol Group en voorzitter van de RvC van het GVB.
Prof. dr. Muel Kaptein is als partner bij KPMG actief als organisatieadviseur en -auditor op het gebied van bedrijfsethiek, integriteit en compliance. Daarnaast is hij hoogleraar Business Ethics and integrity management aan de Erasmus Universiteit. Muel zal inzicht en handvatten aanreiken voor toezicht op integriteit en ingaan op integer toezicht.

Kosten

Deelname aan deze masterclass is gratis en alleen toegankelijk voor leden van raden van toezicht van organisaties die zijn aangesloten bij Partos, ITGD en Goede Doelen Nederland.

Aanmelden

U kunt u via het volgende formulier inschrijven.