yellow shape
Partos event

Budgetmodel en accountantscontrole Strategische Partnerschappen Versterking Maatschappelijk Middenveld

  • Datum en tijd 25 oktober 2022, 16:00 - 17:15 CET
  • Waar Zoom
  • Voor wie Financiële medewerkers en directie Partosleden

Veel van onze leden zijn, als penvoerder of partner, betrokken bij het subsidiekader Versterking Maatschappelijk Middenveld. Over het hierin gehanteerde budgetmodel en de accountantscontrole bestond verleden jaar nog veel onduidelijkheid. Medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen tijdens deze online-bijeenkomst uitleg geven over o.a.:

  • Systematiek toerekening personeelskosten en definities daarvan
  • Systematiek toerekening overhead/indirecte kosten en heldere definitie
  • Uitleg Accountantscontrole, dus het audit protocol en de definities daarin – vorm: presentatie en vragen

Ook (feedback voor) het format van de rapportages krijgt de aandacht.

Je zult maandag 24 oktober een Zoomlink toegestuurd krijgen.

Schrijf je in voor deze bijeenkomst!