yellow shape
Partos event

Conferentie ‘Een positief verhaal over migratie en ontwikkeling’

Het politieke en maatschappelijke draagvlak binnen Nederland voor (gedwongen) migratie, internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking is onderhevig aan veranderende politieke en maatschappelijke opinie- en beeldvorming. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Daarnaast worden migranten en vluchtelingen zelf, maar ook ‘het stille midden’, nauwelijks gehoord.

 

  • Datum en tijd 13 december 2022, 14:00 - 17:00 CET
  • Waar Den Haag
  • Voor wie Leden, partners en geïnteresseerden

Hoe kunnen noodhulp-, ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor (gedwongen) migratie? Hoe bereik je doelgroepen in ‘het midden’ en welk verhaal spreekt hen aan? Hoe krijgen mensen met een migratieachtergrond een duidelijke stem in het gesprek?

Over deze en andere kwesties gaan we deze middag in gesprek. Met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, met beleidsmakers, politici en journalisten, die allemaal een rol spelen in de wijze waarop over migratie en ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken in ons land. Deze conferentie is het sluitstuk van een reeks workshops waarin een groot aantal stakeholders met elkaar voorstellen hebben gedaan voor een bindend, nieuw narratief over migratie en ontwikkeling.

Organisatie & aanmelden

De conferentie Een positief verhaal over migratie en ontwikkeling wordt georganiseerd door Cordaid en samenwerkingspartners (Partos, Pimp my Village, WO=MEN, Wilde Ganzen e.a.).

Zet 13 december alvast in je agenda, en meld je aan via Eventbrite. Nadere informatie over het programma volgt dan spoedig.

Voor vragen over deze conferentie kun je je wenden tot Ingrid van Bouwdijk van Cordaid: ingrid.van.bouwdijk@cordaid.org.

Vanuit Partos is Sera Koolmees betrokken bij dit event.

 

Fotograaf: Isabelle Corthier (in opdracht van Caritas International België)