Partos event

Issue aanpak voor meer zichtbaarheid en engagement

Samen met leden willen we de Issue aanpak uitwerken met als doel om meer zichtbaarheid en betrokkenheid te creëren bij het werk van ontwikkelingsorganisaties en het maatschappelijke debat rond globale uitdagingen te beïnvloeden. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de gezamenlijke strategie, aanpak en samenwerking.

  • Datum en tijd 28 November 2023, 14:30 - 16:30 CET
  • Waar Partos, Amsterdam & online
  • Voor wie Partosleden

Een gezamenlijke actieve issue aanpak kan bijdragen aan versterking van het draagvlak wanneer onze sector vanuit de eigen rol en positie een bijdrage levert aan discussie rond en de aanpak van een belangrijk issue. Zo’n inhoudelijke bijdrage zorgt voor zichtbaarheid, herkenbaarheid en toonbare relevantie voor een breder publiek. Daarmee kan de waardering voor de ontwikkelingsorganisaties binnen Nederland verder groeien.

Relatie met public affairs, media, communicatie, programma’s

De Partos lobbygroep vervult een centrale rol in de politieke belangenbehartiging. Daarin staat het belang van de sector centraal. Dit kan aan verdere kracht winnen als dat belang verdere inhoudelijke lading kan krijgen rond thema’s (issues) die hoog op de politieke agenda staan. Daarmee kan de lobby richting Tweede Kamerleden en ministeries verdere inhoudelijke verdieping krijgen. Ook is het daarmee mogelijk om nog sterkere verbindingen te leggen met andere beleidsdomeinen en ministeries – denk aan klimaat, onderwijs, sociale zaken etc. Partos wil zich zo aan beleidsmakers tonen als partner in het helpen oplossen van grote, globale issues.

 

Wanneer we ook vanuit programma’s inhoudelijke input leveren richting belangrijke stakeholders, we samen netwerkevents organiseren, persbenadering oppakken en in onze publieke communicatie uitingen in de sector breed naar buiten gaan over het issue, kan er echt synergie plaatsvinden voor maximale beïnvloeding en zichtbaarheid. Kortom, samenwerking vanuit verschillende perspectieven is nodig binnen de issue aanpak. Hoe we dit kunnen invullen en uitwerken is onderwerp van gesprek tijdens deze bijeenkomst. We willen verdiepen op de doelen en criteria van de aanpak en bespreken hoe zo’n issue aanpak voor leden relevant en waardevol kan zijn en hoe we hierin samen kunnen optrekken.

 

Wij kijken uit naar je actieve deelname en constructieve bijdrage aan deze bijeenkomst. Samen bouwen we aan een sterker draagvlak en tonen we ons als betrokken partners in het aanpakken van mondiale vraagstukken. Na inschrijving delen we de concept notitie over deze aanpak met je.

Registreer je hier