yellow shape
Partos event

Moreel beraad voor directeuren

  • Datum en tijd 7 september 2022, 13:30 - 16:00 CET
  • Waar Vergaderruimte Partos, Ellermanstraat 18b, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
  • Voor wie Directeuren van leden van Partos of Goede Doelen Nederland die deelgenomen hebben aan een TMO-training

Moet je een lastige beslissing nemen en wil je daar graag met anderen over praten om tot een goed afgewogen oordeel te komen? Je kunt je dilemma inbrengen in het moreel beraad dat Partos speciaal organiseert voor directeuren.

De onderwerpen die in de bijeenkomst besproken worden, kunnen een uitgangspunt vormen voor het (her)formuleren van basisbeginselen, werkafspraken en gedragscodes. Breder gezien kunnen de kwesties gebruikt worden om tot een set van kerndilemma’s in de ontwikkelingssector te komen. Het is ook nog eens een goede manier om de in de training moreel oordeelsvorming (TMO) besproken theorie in de praktijk toe te passen, samen met collega-directeuren. Je kan alleen aan het moreel beraad meedoen als je eerst de TMO hebt gevolgd. 

Training Moreel Oordeelsvorming

De TMO biedt deelnemers een praktische methode om in complexe situaties moreel juist te handelen en verantwoording af te kunnen leggen over hun beslissingen.

De eerstvolgende TMO, een training van 2 dagen, vindt plaats op 24 en 25 oktober 2022. Hier vind je meer informatie over deze cursus.

Praktische zaken

Het moreel beraad wordt aangeboden door Partos en Goede Doelen Nederland en wordt begeleid door Sylvia Borren, oud-directeur van Oxfam Novib en Greenpeace en nu senior-adviseur bij Governance & Integrity. Deelname aan het moreel beraad kost € 195,-.

Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Partos en Goede Doelen Nederland behouden zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Meld je hier aan voor het moreel beraad