yellow shape
Partos event

Training ‘Systems for security managers’

Are you looking for a way to analyse high-risk areas? Or to quickly know who from your organisation is where in the world? Our travel organisation, Diversity Travel, offers several tools for a good overview. You can use these if your organisation is affiliated with our contract with them.

  • Date and time 13 June 2023, 11:00 - 12:30 CET
  • Where Zoom
  • For whom Risk managers of Partos members who are affiliated to the contract with Diversity Travel

Training voor riskmanagers 

Zoek je een manier om risicogebieden te analyseren of om snel te weten wie van je organisatie zich waar bevindt? Onze reisorganisatie Diversity Travel biedt diverse hulpmiddelen voor een goed overzicht. Als je organisatie aangesloten is bij ons contract met hen kun je hier gebruik van maken. 

Diversity Travel geeft op 13 juni tussen 11 en 12.30 uur CET een onlinetraining ‘Systems for Security Managers’. Hierin wordt overzicht gegeven van de systemen die risk en securitymanagers kunnen gebruiken in zowel de dagelijkse praktijk als in noodgevallen. Denk bijvoorbeeld aan de aardbevingen in Turkije en Syrië waarbij je in één oogopslag een overzicht hebt welke medewerkers zich daar bevinden, zodat je snel actie kunt ondernemen. 

Heb je interesse in de Engelstalige training én is je organisatie via Partos aangesloten bij het contract met Diversity Travel? Dan kun je je nu alvast aanmelden door een mail te sturen naar Mariska Keizer. 

Training for risk managers 

Looking for a way to analyse high-risk areas? Or to quickly know who from your organisation is where in the world? Our travel organisation, Diversity Travel, offers several tools for a good overview. If your organisation is affiliated with our contract with them, you can make use of these.

Diversity Travel is hosting an online training ‘Systems for Security Managers’ on 13 June between 11am and 12.30pm CET. This will provide an overview of the systems that risk and security managers can use in both day-to-day practice and emergencies. Think for example of the earthquakes in Turkey and Syria where you have an overview of which employees are there at a glance, so you can take action quickly.

Are you interested in the training (English spoken) and does your organisation have a contract with Diversity Travel through Partos? If so, you can register now by sending an e-mail to Mariska Keizer.