yellow shape
Partos event

Unleashing the power of Innovation at the 10th Partos Innovation Festival 

Are you ready to be part of a ground-breaking event that celebrates the power of innovation in development cooperation? It’s the 10th anniversary of the Partos Innovation Festival, and this year’s special jubilee edition on the 13th of October promises to be an unforgettable experience. Expect an afternoon full packed with innovation and networking at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam! 

  • Date and time 13 October 2023, 13:30 - 17:30 CET
  • Where Pakhuis de Zwijger & online
  • For whom Members, partners, changemakers and everyone interested in development cooperation

For Dutch below/ de Nederlandse versie vind je hieronder 

Innovation meets impact!

The Partos Innovation Festival has been a trailblazer for years, bringing together creative and forward-thinking minds to explore innovative solutions as a driving force for social change. And now, at the 10th edition of the festival, we’re ready to take it to the next level! We’re bringing together academic institutions, civil society organisations, the private sector, multilateral organisations, governments and movement representatives to reflect on the past decade of innovation and explore how the future of development can be shaped to create a more inclusive, just, and sustainable world.  

Innovation stories of change

Stories have the power to transform hearts, minds and the world. A single story can inspire us and make us feel hopeful. But when we hear many stories of change, it reinforces the idea that change is possible and that our collective efforts within development cooperation make a real difference. So, that’s why we are on a mission to collect stories of change from your innovation(s). If you are a Partos member, please send us your story of change, and we will collect it in a beautiful magazine and launch it at the festival.

Read more on how to submit your story. The deadline is May 10th.

Are you a partner organisation or one of the nominees of previous awards and interested in sharing your progress and story of change? Please let us know by mailing us (festival@partos.nl). We will make sure you receive centre stage at the festival. 

Nederlandse versie

Het 10e Partos Innovation Festival: waar innovatie en impact elkaar ontmoeten

Ben je klaar om deel uit te maken van een bruisend festival waar innovatie in ontwikkelingssamenwerking in de schijnwerpers staat? Het Partos Innovation Festival bestaat 10 jaar en deze speciale jubileumeditie op 13 oktober belooft een onvergetelijke ervaring te worden. Verwacht een middag vol innovatie en netwerken in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam!

Innovatie ontmoet impact!

Het Partos Innovation Festival brengt al jaren creatieve en vooruitstrevende changemakers samen om innovaties binnen ontwikkelingssamenwerking te verkennen als drijvende kracht voor sociale verandering. En nu, op de 10e editie van het festival, zijn we klaar om het naar een hoger niveau te tillen! We brengen academische instellingen, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector, multilaterale organisaties, overheid en vertegenwoordigers van bewegingen samen om na te denken over het afgelopen decennium van innovatie en te onderzoeken hoe de toekomst van ontwikkeling kan worden vormgegeven om een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame wereld te creëren.

Verhalen over innovatie en verandering

Verhalen hebben de kracht om harten, geesten en de wereld te veranderen. Eén enkel verhaal kan ons inspireren en hoopvol stemmen. Maar als we veel verhalen over verandering horen, versterkt dat het idee dat verandering mogelijk is en dat onze collectieve inspanningen binnen de ontwikkelingssamenwerking echt een verschil maken. Daarom zijn we op een missie om veranderingsverhalen van jullie innovaties te verzamelen. Als je Partos-lid bent, stuur dan jouw story of change. Wij verzamelen het in een mooi (online) magazine en lanceren het op het festival.

Lees meer over hoe je jouw verhaal kunt insturen. De deadline is 10 mei!

Ben je een partnerorganisatie of een van de genomineerden van eerdere Festival Awards en heb je interesse om jouw verhaal van vernieuwing te delen? Laat het weten door ons te mailen (festival@partos.nl). Wij zullen ervoor zorgen dat jouw verhaal podium krijgt op het festival.