Partos event

Partos Algemene Ledenvergadering / the General Assembly

 • Datum en tijd 20 april 2023, 13:30 - 17:00 CET
 • Waar ZZIIN, Station Den Haag Centraal
 • Voor wie Partos directeuren

For the English version, see below.

Op donderdagmiddag 20 april van 13.30 uur tot 17.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Partos plaats in Den Haag. We nodigen jullie hierbij van harte uit voor deze vergadering. Na afloop van de ALV is er aansluitend een netwerkgelegenheid. Op het programma staat o.a. de introductie van de nieuwe directeur, het bespreken van het jaarverslag 2022, de toekomststrategie en actuele onderwerpen uit 2023 zoals onder andere het draagvlak project. Voor Engelstalige leden zal een tolk aanwezig zijn om het Nederlands live te vertalen naar het Engels.

Programma

 • 13.00 | Inloop
 • 13.30 | Start ALV
  1. Opening door de voorzitter, Hans Bruning: mededelingen, nieuwe leden en vaststelling agenda
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (november 2022)
  3. Introductie nieuwe directeur
  4. Het jaarverslag 2022 & actuele activiteiten en onderwerpen Partos
  5. Toekomststrategie Partos
  6. Opkomende issues – in te brengen door leden, te bespreken plenair.
  7. Rondvraag
 • 16.15 | Sluiting ALV
 • 16.30 | Lenteborrel & netwerkgelegenheid

Locatie

We houden de ALV bij ZZIIN, op het Centraal Station in Den Haag. Binnen het station, neem je de roltrap naast de Bruna en NS Service en ticketcenter naar de 1e etage. Zo kom je bij het gebouw Stichthage waar de receptie van ZZIIN is. Vanuit hier wordt je verder geholpen naar de vergaderruimte.

General Assembly of Partos

On Thursday afternoon, 20 April, from 1.30 pm to 5 pm, the General Assembly of Partos will take place in The Hague. We want to invite you to this meeting. After the General Assembly, there will be a networking opportunity. The programme includes a discussion of the 2022 annual report, the introduction of the new director, and current topics from 2023, such as the engagement project. An interpreter will be present for English-speaking members to translate Dutch into English live.

Programme

13.00 | Opening
13.30 | Start ALV

 • Opening by the chairman, Hans Bruning: announcements, new members, and setting the agenda
 • Report previous General Assembly (November 2022),
 • Introduction new director of Partos
 • The annual report 2022 & current activities and topics Partos
 • Future strategy
 • Emerging issues – to be introduced by members and discussed in plenary.
 • Any other questions

16.15 | Closing of the General Assembly
16.30 | Open spring drinks & networking opportunity

An interpreter can be present for English-speaking members to translate Dutch into English live. Please let us know if you are interested in this facilitation by emailing info@partos.nl.

Location

We hold the GMM at ZZIIN, at the Central Station in The Hague. Inside the station, take the escalator next to the Bruna and NS Service and ticket centre to the 1st floor. This way, you get to the Stichthage building, where the reception of ZZIIN is. From here, you will be guided to the meeting room.

Meld je hier aan voor de ALV / Register here for the General Assembly