Partos event

Workshop Best Practices ‘Engagement en mobilisatie’

Heb je interesse in het uitwisselen van ervaringen in draagvlakversterking in Nederland en het mobiliseren van burgers? Dan is deze kennis- en inspiratie workshop iets voor jou. Als professional in ontwikkelingssamenwerking weet je hoe belangrijk het is om solidariteit en betrokkenheid te creëren voor eerlijke, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Daarom willen we graag samen met jou ervaringen delen en van elkaar leren over de verschillende manieren waarop we draagvlak kunnen versterken en burgers kunnen betrekken bij ons werk.

 

 

  • Datum en tijd 5 juni 2023, 14:00 - 17:00 CET
  • Waar Partos, Ellermanstraat 18b, Amsterdam
  • Voor wie Partosleden, in het bijzonder campaigners, mobilizers, lobbyisten en communicatie professionals

Best practices

De Issuemakers begeleiden deze workshop met veel ruimte zijn voor discussie, co-creatie en netwerken. Het draait allemaal om het delen van ervaringen, inspiratie en geleerde lessen in draagvlakversterking in Nederland, en het mobiliseren van burgers en specifieke doelgroepen.

Tijdens de laatste ALV zijn directeuren al met elkaar in gesprek geweest over wat elke organisatie doet om mensen te betrekken bij hun werk. Veel mooie voorbeelden kwamen naar voren, zoals vrijwilligersactiviteiten bij kringloopwinkels, jonge activisten labs, acties rondom climate-justice, het organiseren van filmfestivals, online campagnes met influencers etc. We denken dat we door meer uitwisseling tussen leden, we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren met goede en minder geslaagde vormen van het betrekken en mobiliseren van burgers en achterban.

Tijdens de workshop gaan we in op de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van draagvlakversterking en delen we onderling ervaringen over het mobiliseren van burgers en hoe we deze best practices kunnen toepassen en verder kunnen ontwikkelen om de impact van ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

Langetermijn activeringsstrategie

De workshop, is onderdeel van een langetermijnstrategie voor draagvlakversterking. We zijn ons er goed van bewust dat het op lange termijn blijven uitvoeren van ontwikkelingssamenwerking, afhankelijk is van het nationale draagvlak binnen Nederland. Dat betekent steun vanuit de overheid en de politiek, én draagvlak binnen de samenleving. Daarom is het van belang om meer in verbinding te staan met Nederlandse burgers, om hen betrokken te houden bij de positie van mensen in het mondiale zuiden en alle vraagstukken die daar én ook hier spelen. Ook omdat de Nederlandse burger altijd een rol speelt in de hoofden van Nederlandse politici en beleidsmakers. Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, in eigen land, is belangrijk en blijft relevant. Willen we echt sociale en duurzame verandering teweeg brengen voor een rechtvaardige wereld, hebben we elkaar hard nodig.

Inschrijven voor de workshop