yellow shape
Partos event

Workshop Migratie en Ontwikkeling: samen aan de slag met bouwstenen voor een verbindend narratief

  • Datum en tijd 27 september 2022, 10:00 - 12:30 CET
  • Waar Partos kantoor, Amsterdam, Ellermanstraat 18b
  • Voor wie Nederlandse maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking, migranten- en diaspora organisaties, en organisaties van vluchtelingen.

Steun voor migratie & ontwikkeling

Het huidige draagvlak binnen Nederland voor migratie en ontwikkeling is onderhevig aan veranderende politieke en maatschappelijke opinie- en beeldvorming. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van steun voor migratie & ontwikkeling? Moeten we meer aandacht besteden aan het vertellen van persoonlijke verhalen en de motieven waarom mensen besloten alles achter zich te laten, hopend op een betere toekomst? Of moeten we een overkoepelend verhaal over migratie & ontwikkeling maken?

Cordaid en Partos organiseren hierover een workshop om samen met ontwikkelingsorganisaties, migranten, diaspora- en vluchtelingen op zoek te gaan naar een gezamenlijk verhaal, constructief en positief, om zo een bijdrage te leveren aan de beeldvorming rond migratie & ontwikkelingssamenwerking. Middels co-creatie ontwikkelen we samen de bouwstenen voor een verbindend narratief en concrete tools om direct mee aan de slag te gaan. 

Kennis en begrip over migratie en ontwikkeling

In Nederland is draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking niet vanzelfsprekend en groeit de verdeeldheid over onderwerpen als migratie en vluchtelingen. Dat vertaalt zich in afnemende politieke steun voor een ambitieus beleid en budget voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, en voor een humaan en ruimhartig migratie- en asielbeleid. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt, en dat terwijl het ‘stille midden’/’beweegbare midden’ maar ook migranten, diaspora en vluchtelingen zelf nauwelijks gehoord worden.

Doel van de co-creatieve workshop

Partos en Cordaid vinden het belangrijk dat het publiek beter wordt geïnformeerd over migratie en ontwikkeling, en de relatie daartussen. Er is al het nodige werk gedaan op dit terrein. Cordaid heeft vorig jaar een enquête over dit onderwerp breed uitgestuurd onder organisaties uit hierboven genoemde groepen, en organiseerde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de campagne Land van Helpers, speciaal gericht is op (centrumrechtse) middengroepen. Partos organiseert regelmatig bijeenkomsten en leersessies voor leden over constructieve, inclusieve en hoopvolle communicatie over ontwikkelingssamenwerking.

Dit is de vierde workshop in een serie van vijf. Op deze ochtend willen we een stap verder zetten in de ontwikkeling van een gezamenlijk narratief, met bijbehorend frame en ondersteunende beelden, bedoeld om het publiek te beïnvloeden, en daarbinnen vooral het brede ‘beweegbare’ midden. We gaan aan de slag met bouwstenen: woorden, frames, verhalen, beelden, storytellers. De uitkomst van deze workshop zal worden getest op een groep van 500 respondenten. Mirjam Vossen (mediawetenschapper) is moderator & inleider van deze workshop.

Deelnemers & aanmelden

We streven naar een kleinschalige workshop voor ongeveer 20 betrokken deelnemers vanuit diverse Nederlandse maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking, migranten- en diaspora organisaties, en organisaties van vluchtelingen. Na afloop van de sessie is er een gezamenlijke lunch voor de deelnemers.

Schrijf je hier in