EU-budget ontwikkelingssamenwerking verwatert

Nieuws

Op 2 mei jl. deed de Europese Commissie haar voorstel voor de EU-begroting 2021-2027. In deze algemene begroting, ook wel het Multiannual Financial Framework (MFF) genoemd, dreigt het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verwateren. Het MFF is een ontzettend complex dossier. Partos organiseert daarom op 19 juni een workshop over het MFF en de rol van ontwikkelingssamenwerking daarbinnen.


In het nieuwe EU-begrotingsvoorstel is een keuze gemaakt om de verschillende potten geld voor het EU-buitenlandbeleid samen te voegen. Aan de ene kant wordt de structuur van de begroting hierdoor eenvoudiger en de verhoogt dit de kans op een coherent EU-beleid. Maar aan de andere kant betekent dit dat er voor het eerst geen apart budget meer is voor ontwikkelingssamenwerking, wat een ernstig risico met zich meebrengt.

 

Focus op migratie en veiligheid?
Het risico en de vrees van Partos is dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking verwatert in deze nieuwe begroting voor het buitenlandbeleid, en dat dit budget ook ingezet wordt voor doelstellingen gebaseerd op eigenbelang en kortetermijndenken. Het samengevoegde budget kan immers niet alleen puur voor ontwikkelingssamenwerking worden gebruikt, maar ook voor andere buitenlandse aangelegenheden. Het gevaar is dat de focus teveel komt te liggen op migratie, veiligheid en economische uitdagingen en dat kwesties zoals mensenrechten en gender op de achtergrond raken.

 

Partos roept daarom het Europees Parlement en het Nederlandse kabinet op om bij de verdere uitwerking van de toekomstige EU-begroting een duidelijk onderscheid te maken tussen langetermijndoelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking en kortlopend buitenlands beleid. De EU moet prioriteit geven aan de behoeften van ontwikkelingslanden, als het gaat om ontwikkelingssamenwerking.

Het samengevoegde budget kan niet alleen puur voor ontwikkelingssamenwerking worden gebruikt, maar ook voor andere buitenlandse aangelegenheden.

Twee inspraakmomenten
Het goede nieuws is dat wat er nu ligt, alleen nog het voorstel is van de Europese Commissie. Het is nu aan het Europees Parlement om het voorstel te accepteren. Vervolgens moet de Europese Raad het unaniem aannemen. De verwachting is dat dit in juni 2019 zal gebeuren. Voor die tijd zijn er de verkiezingen waarmee het Europese Parlement nog te beïnvloeden is én spreekt de Tweede Kamer nog met het kabinet die invloed heeft via de Raad. Het voorstel en alle bijbehorende documenten en factsheets vind je hier.

 

Laat je informeren tijdens de Partos workshop over het MFF
Het MFF is een groot en complex dossier waar een groot aantal (EU-)ambtenaren aan werken. Tegelijkertijd is het van grote invloed op het werkveld van ontwikkelingssamenwerking en daarmee een uiterst belangrijk onderwerp. Wil je meer weten over het MFF? Noteer dan 19 juni vast in je agenda (locatie: Cordaid in Den Haag). Voor meer informatie over de workshop of het MFF kunt u mailen naar Marleen via marleen@remove-this.partos.nl.