Reactie Partos op het nieuwe ontwikkelingsbeleid in de nota 'investeren in perspectief'

Nieuws

De nieuwe beleidsnota van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd 18 mei gelanceerd. Hier werd vanuit de Nederlandse ontwikkelingssector reikhalzend naar uitgezien.


In een eerste reactie toonde Partos positief over de ambitie die de beleidsnota ‘Investeren in perspectief uitstraalt. Het is verstandig dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) centraal staan in het nieuwe beleid. Het voornemen van de minister om deze ontwikkelingsagenda ook als leidraad te hanteren in gevallen waar de belangen van Nederland en ontwikkelingslanden niet samenvallen, is een belangrijke stap richting een coherent beleid. Partos blijft echter kritisch op de focus van dit kabinet op het tegengaan van migratie en de keuze dat hiervoor ontwikkelingsbeleid en budget wordt ingezet. Tegelijkertijd is het goed te zien dat minister Kaag stevig inzet op structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid.

 

Stevig publieksdebat over de beleidsnota

Oxfam Novib, Partos en De Balie organiseerde op 29 mei een publieksdebat over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. In een uitverkochte zaal gingen nationale en internationale experts over de plannen van Kaag in gesprek. Amadou Kanouté uit Senegal, directeur van CICODEV Afrika, weet als geen ander wat ontwikkelingssamenwerking effectief maakt. Het debat is hier terug te zien. 

 

 

Partos reactie bij het rondetafelgesprek

De Tweede Kamer bespreekt de beleidsnota op 28 juni in een notaoverleg. Ter voorbereiding daarop organiseerde de Kamer een rondetafelgesprek, waarvoor Partos was uitgenodigd. Hier zijn zowel de sprekerslijst als hun position papers te vinden. Koos de Bruijn, Advocacy manager, lichte daar de uitgebreide reactie van Partos op de beleidsnota toe.

 

Ontwikkelingssamenwerking moet gaan over het bieden van perspectief niet over het terugsturen van migranten. Koos de Bruijn

 

De reactie is met inbreng van het Partos lobbynetwerk opgesteld. De volgende thema's staan hierin centraal:

  1. Maatschappelijke organisaties
  2. Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
  3. Ontwikkelingsbudget

Het rondetafelgesprek is hier terug te vinden, de inbreng van Koos start hier.

 

Uiteraard volgt Partos ook het notaoverleg zelf op de voet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos de Bruijn (koos@remove-this.partos.nl).