yellow shape
Publication

Reactie Building Change op herziening Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

In november 2022 presenteerde minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) het herziene actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dit plan beschrijft hoe Nederlands beleid op andere terreinen dan ontwikkelingssamenwerking, zoals handel, klimaat en belastingen, in lijn gebracht kan worden met Nederlandse ontwikkelingsinspanningen. Lees onze reactie op het herziene beleidsplan.

Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Binnen het verband “Building Change” zet Partos zich samen met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad in voor beleidscoherentie, waarbij Nederlands beleid in den brede bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Building Change schreef een uitgebreide reactie op het nieuwe actieplan van minister Schreinemacher.

Ga naar de uitgebreide reactie

Gezond realisme

Het samenwerkingsverband verwelkomt minister Schreinemachers realisme over de grote negatieve impact van Nederland op ontwikkelingslanden. Ook is het goed dat toekomstige jaarrapportages beleidscoherentie meer aandacht zullen hebben voor de bijdrage aan langetermijnresultaten, dat de IOB de effectiviteit van het actieplan in 2023 evalueert en dat de SDG-toets een prominente plek heeft in het actieplan.

Bestaand beleid verre van coherent

Tegelijkertijd zijn de indicatoren uit het plan veelal inspanningsgerelateerd en niet goed meetbaar, verwijst het plan meermaals naar staand beleid dat verre van coherent is (uitfasering exportkredietverzekeringen, belastingonderhandelingen in OESO-verband) en ontbreken voedselzekerheid en de impact van Nederlandse landbouwexport.