Building Change: Adopteer een SDG campagne

Resultaten & Publicaties

Adopteer een SDG is een campagne van Building Change* waarbij Kamerleden een of meerdere SDGs kunnen adopteren.

Hoe creëren we bewustwording van de Sustainable Development Goals (SDGs) bij de Kamerleden? Dit was een vraag waar Building Change* mee worstelde in 2017. Het behalen van de doelen zorgt voor duurzame ontwikkeling at home and abroad. Om deze doelen te behalen is een positief politiek klimaat noodzakelijk. Building Change bedacht daarom de campagne ‘Adopteer een SDG’, waarbij kamerleden één of meerdere SDGs adopteren.

 

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 doelen ter opvolging van de Millennium Development Goals (MDGs). 193 lidstaten van de VN hebben deze ontwikkelingsdoelen voor 2015 - 2030 vastgesteld. Op dit moment staat Nederland er relatief goed voor. Om ervoor te zorgen dat Nederland ook echt de doelen haalt in 2030, zijn er nog wel een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie, ongelijkheid op sociaal en economisch gebied, maar ook valt er nog veel te winnen als het gaat om onze ecologische voetafdruk.

Kamerleden worden aangemoedigd om hun geadopteerde SDG(s) als leidraad bij hun werkzaamheden te nemen en hun werk te zien door een SDG-bril.

Hieronder vind je een lijst van de SDG-adoptieouders: Tweede Kamerleden die toegezegd hebben een SDG te adopteren. Wanneer het Kamerlid een SDG adopteert is het de bedoeling dat hij of zij zich zichtbaar in gaat zetten voor dit specifieke doel. Dit kan door het benoemen van de SDG(s) in debatten en tijdens werkbezoeken, maar ook bij het opstellen of veranderen van beleid.

De Kamerleden worden ondersteund en gemonitord door een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Zij zoeken naar mogelijkheden voor het Kamerlid om de geadopteerde SDG(s) onder de aandacht te brengen. Dit kan door relevante informatie te sturen, het maken van adviezen voor debatten, maar ook het wijzen op gebeurtenissen rondom een bepaald SDG en het volgen van het Kamerlid op Twitter.

 

Benieuwd naar alle adoptieouders? Bekijk voor welke SDG ze zich inzetten op de Building Change pagina. 

 


*Building Change is een maatschappelijke samenwerking tussen Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Sinds 2014 werken de drie partijen intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Met ‘Building Change’, het vervolg op 'Ready for Change', werken ze verder aan een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs.

 

'Adopteer een SDG' wordt mede mogelijk gemaakt door: