yellow shape

Partos verwelkomt nieuw lid Macheo

Partos heeft dit jaar weer een nieuw lid mogen verwelkomen! Graag willen we hen voorstellen. We spraken met Marnix Huis in ‘t Veld, oprichter van Macheo en managing director Macheo Children’s Organization in Kenia.

14 juni 2022

Macheo, dat in het Kiswahili ‘Dageraad’ betekent, helpt kinderen in de sloppenwijken en plattelandsgebieden rondom Thika, Kenia. Macheo helpt niet zomaar in het wilde weg, maar stemmen de hulp af op de behoefte van ieder kind. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst.

We willen bijdragen aan een maatschappij waar kinderen eerlijkere kansen krijgen, waar de plek van je wieg minder invloed heeft op je toekomst dan nu… – Marnix Huis in ’t Veld

Dit willen ze voor zoveel mogelijk kinderen verbeteren door maatwerk te bieden en de hulp af te stemmen op de specifieke situatie. Ook proberen ze zoveel mogelijk impact te bereiken met de beschikbare middelen, hierin voelen ze een grote verantwoordelijkheid. Vooral omdat ze zich beseffen dat er nog zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben, en afhankelijk zijn van hun keuzes, effectiviteit en efficiëntie.

Marnix vertrok in 2005 als vrijwilliger naar Kenia en werd getroffen door de situatie waarin veel kinderen opgroeiden. Kinderen leven in de vele sloppenwijken, vaak inwonend bij opa’s of oma’s die te oud zijn om voor ze te zorgen, of bij familie in veel te grote gezinnen. In slechte gezondheid, zonder veilige gezinssituatie en zonder onderwijs,ziet de toekomst er voor deze kinderen ronduit slecht uit. Daarom besloot hij met medeoprichter Maureen Kromowirjo om een organisatie te beginnen die deze kinderen helpt, Macheo dus.

Macheo probeert hulp op maat te leveren aan de hand van drie stappen:

  1. Diagnose: wat is er nodig?
  2. Hulpverlening (hulp op maat): er wordt gekozen wat nodig is uit de ‘gereedschapskist’ met maatregelen, zo hebben ze bijvoorbeeld opties opvangmogelijkheden, ouderbegeleiding en directe noodhulp.
  3. Evaluatie: welk effect hebben de hulpmaatregelen gehad?

Dit jaar hebben ze voor het eerst echt resultaat afspraken kunnen maken met financiers waarin ze een succespercentage kunnen beloven over hoe we het welzijn van kinderen kunnen verbeteren. Met een bedrag van +/- 300 euro kunnen ze heel veel blijvend bereiken voor een heel gezin.

Macheo is er nu klaar voor om verder door te groeien en dat voelen ze ook bijna als een verplichting naar al die mensen die nog hulp nodig hebben.  Ze willen verdubbelen in 2 jaar tijd en zijn goed om weg om die doelstelling te halen. 

Marnix hoopt door het lidmaatschap bij Partos meer te kunnen leren van andere organisaties, maar hebben ook veel te bieden. Alle kennis die ze de afgelopen jaren opgedaan hebben over de praktijk in Kenia is ook voor andere leden een grote meerwaarde!