Vacature

Beleidsmedewerker Mondiaal FNV

 • Solliciteren voor: 07/02/2022
 • Locatie: Amsterdam
 • Uur per week: 28

Voor bepaalde tijd, 28 uur in de week, met de intentie om de arbeidsovereenkomst na een jaar om te zetten naar onbepaalde tijd.

Over Mondiaal FNV

Mondiaal FNV steunt democratische vakbonden en aanverwante organisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten in de vorm van een financiële bijdrage aan projecten, kennisdeling en het opzetten en uitvoeren van lobby en campagne activiteiten op (inter)nationaal niveau. Onderwerpen waarop we werken zijn bevordering van vakbondsrechten en sociale dialoog, het streven naar een leefbaar loon en het versterken van de positie van vrouwen. Mondiaal FNV is een stichting nauw verbonden aan de FNV en ons werk sluit daarom dicht aan bij het algemene internationale beleid van de FNV. Ook vindt afstemming plaats met de verschillende sectoren binnen de FNV.

De middelen voor dit werk komen uit verschillende fondsen: het Vakbondsmedefinancieringsprogramma en Power of Voices Programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken; het eigen Solidariteitsfonds van de FNV en aangesloten bonden en uit afspraken die de FNV binnen cao’s maakt met bedrijven. Ook heeft Mondiaal FNV een klein bestand aan trouwe individuele donateurs.

Over de functie

Er is binnen Mondiaal FNV een vacature ontstaan voor een beleidsmedewerker Mondiaal FNV die zich richt op het middels projecten met partnerorganisaties versterken van vakbonden en het verbeteren van arbeidsrechten wereldwijd. Een van de specifieke aandachtsgebieden in het eerste jaar is de palmolietoeleveringsketen.

In deze functie ontwikkel of versterk je samenwerking met collega-vakorganisaties of aan de vakbeweging gelieerde organisaties, beoordeel je projectvoorstellen van die organisaties, en monitor je de voortgang van de projecten. Je zorgt voor aansluiting van de projecten bij de programmadoelen van Mondiaal FNV en speelt een actieve rol in de lobby- en advocacy-activiteiten die binnen de programma’s worden ontwikkeld.

Het werk bestaat uit:

 • Het ontwikkelen van samenwerking op projectbasis met collega-vakorganisaties en aan de vakbeweging gelieerde organisaties; het beoordelen van projectvoorstellen van die organisaties aan de hand van inhoudelijke en financiële criteria en beleidsuitgangspunten;
 • Het initiëren en uitvoeren van activiteiten die de kwaliteit van de samenwerkingsrelaties verhogen, met name op het terrein van planning-, monitor- en evaluatieprocessen; het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor (financiële)capaciteitsversterking en organisatieontwikkeling en -versterking bij partnervakorganisaties;
 • Het plannen en uitvoeren van beleidsinhoudelijke, lobby- en campagneactiviteiten, zelfstandig of met collega’s;
 • Het adviseren van het Stichtingsbestuur Mondiaal inzake samenwerkingsprojecten; het bewaken van de afgesproken procedures en het voorbereiden van de af te sluiten contracten;
 • Het begeleiden en bewaken van de voortgang van gestarte projecten; het beoordelen van de inhoudelijke en financiële rapporten;
 • Het verrichten dan wel laten verrichten van evaluaties en het begeleiden van uitbestede evaluatieonderzoeken;
 • Het afstemmen van activiteiten met FNV-sectoren;
 • Het vertegenwoordigen van Mondiaal FNV in projecten en in internationale samenwerkingsverbanden, met name ook in het buitenland;
 • Het ontvangen van relaties en het onderhouden van relevante contacten in binnen- en buitenland;
 • Het fungeren als woordvoerder namens Mondiaal FNV met betrekking tot je werkterrein.

Wij vragen iemand met het volgende profiel:

 • Netwerker, communicatief vaardige teamspeler, ervaren in programma-ontwikkeling op het gebied van mensenrechten en vakbondsrechten en internationale projectfinanciering (richtlijn minimaal 5 jaar).
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het voeren van campagnes en lobby en advocacy.
 • Ervaring met budgetbeheer en het uitzetten van opdrachten aan derden (formuleren Terms of Reference).
 • Ervaring met (internationaal) vakbondswerk.
 • Vermogen om zelfstandig te werken en in complexe overleg- en samenwerkingssituaties behoedzaam te kunnen opereren om partijen bij elkaar te krijgen en te houden in een resultaatgerichte aanpak.
 • Een relatieopbouwer en -beheerder die oog heeft voor de proceskanten in de samenwerking en ervaring heeft met veranderingsprocessen en daarin faciliterend kan zijn.
 • Communicatievaardigheden in het Engels (daarnaast is beheersing van het Spaans en Frans een pré) en een vlotte pen.
 • Bereidheid tot het afleggen van buitenlandse werkbezoeken.
 • Ervaring met samenwerken met meerdere belanghebbenden (vakbonden en aanverwante organisaties, werkgeversorganisaties, ngo’s, particuliere sector, media, overheidsinstellingen).
 • Een ondernemersgeest, passie en kennis om innovatieve programma’s mede te initiëren en vorm te geven.

Wij bieden

Het betreft een functie voor bepaalde tijd met vooruitzicht op vast dienstverband. De functie is ingedeeld in schaal 13 van de Cao FNV-Organisaties (€3.873 – € 5.454) op basis van een 35-urige werkweek. Standplaats is Amsterdam.

Wil je meer weten?

Voor informatie over de vacature kun je bellen met managing director Karen Brouwer via 06-10026540 of per mail via Karen.Brouwer@fnv.nl.

Reageren

Stuur jouw motivatie voor de functie van beleidsmedewerker, samen met jouw CV, uiterlijk 7-02-2022 naar P&O adviseur Sonja Bloemers op mailadres sonja.bloemers@fnv.nl, onder vermelding van de functietitel.

Mondiaal FNV streeft ernaar een diverse en inclusieve werkgever te zijn. We nemen onze nieuwe collega’s aan op basis van hun talenten, competenties en gedeelde waarden; we maken geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht en genderidentiteit, handicap, huidskleur, etniciteit, religie, cultuur, seksuele geaardheid, enz.