Vacature

Programmabeheerder

 • Solliciteren voor: 28/03/2023
 • Locatie: Amsterdam, the Netherlands
 • Uur per week: 40 uur per week
Functieomschrijving Programmabeheerder
Organisatie Aflatoun International
Locatie Netherlands
Type baan Voltijds
Salaris Tussen de € 3045 en € 3662 per maand
Commentaar Inclusief pensioen, ziektekostenverzekering, vakantiegeld en premies volksverzekeringen
deadline 28/03/2023

 

De organisatie
Aflatoun International is een non-profit organisatie die kinderen en jongeren wereldwijd sociale, financiële en ondernemerschapseducatie aanbiedt en hen in staat stelt een positieve verandering teweeg te brengen voor een rechtvaardigere wereld. Aflatoun creëert hoogwaardige leerprogramma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, die zijn afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden, en worden uitgevoerd door meer dan 300 partnerorganisaties in 101 landen. Aflatoun’s-programma’s inspireren kinderen om hun talenten te ontdekken en te gebruiken, om op te komen voor hun rechten en die van hun gemeenschap door actief te leren en problemen op te lossen. Ze leren sparen, budgetteren en sociale en financiële ondernemingen op te zetten die henzelf, hun familie en hun gemeenschap ten goede komen. Aflatoun heeft wereldwijde erkenning gekregen (Brookings, Harvard, HundrEd, Million Lives Club) voor haar impactvolle, goedkope model, dat effectief is gebleken in het veranderen van gedrag van deelnemers over de hele wereld.

Door gebruik te maken van een sociaal franchisemodel draagt Aflatoun leerinhoud, controle- en evaluatie-instrumenten en opleidingscapaciteit over aan partnerorganisaties en helpt hen hun bestaande expertise te vergroten en een efficiënt leerecosysteem te creëren. De programma’s van Aflatoun volgen een actief lerende, kindgerichte methodologie, die sociale en financiële educatie (SFE) combineert door deelnemers, opvoeders, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties erbij te betrekken.

Wij zijn momenteel op zoek naar een toegewijde en enthousiaste financieel medewerker voor onze missie.

Positie
Als Program Finance Officer houd je toezicht op de financiële aspecten van de projecten van Aflatoun. Je taken zijn gevarieerd en omvatten verschillende financiële taken en activiteiten. De boekhouding en aanverwante zaken zijn een van uw belangrijkste taken en nemen ongeveer 30% van uw tijd in beslag. Dit omvat het controleren en bijhouden van financiële transacties die door de assistent-account in het systeem zijn ingevoerd. Je zorgt ervoor dat de financiële administratie van het programma of project accuraat en up-to-date is. Budgetrapportage is het belangrijkste aspect, dat ongeveer 50% van uw tijd in beslag neemt. Je bewaakt programma- of projectbudgetten, volgt de uitgaven en identificeert mogelijkheden om kosten te besparen. Je maakt ook financiële rapporten, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten, om de belanghebbenden de financiële prestaties van het programma te laten zien. Naast deze primaire taken assisteert u de directeur Financiën en Operations (DFO) met diverse taken. Dit neemt ongeveer 20% van uw tijd in beslag. Coördinatie met externe accountants, assistentie bij audits en naleving van relevante wet- en regelgeving en industrienormen zijn voorbeelden hiervan. Samengevat ben je als Program Finance Officer verantwoordelijk voor diverse financiële taken en activiteiten, waarbij je je richt op boekhouding, boekhouding, budgetrapportage en het assisteren van de DFO. Uw werk is van cruciaal belang voor het succes van het programma of project en de organisatie.

 

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Je bent verantwoordelijk voor het controleren en verbeteren van financiële transacties om de juistheid en actualiteit van de financiële administratie te waarborgen;
 • Je houdt toezicht op de uitgaven en begroting om ervoor te zorgen dat er geen onnodig hoge uitgaven worden gedaan en neemt passende maatregelen om dit te voorkomen;
 • In samenwerking met de projectmanagers financiële verslagen opstellen, zoals inkomsten- en balansen en kasstroomoverzichten, om de belanghebbenden te updaten;
 • Je onderhoudt en controleert de inkoopbestellingen (PO’s) binnen Aflatoun;
 • Je ondersteunt de Directeur Financiën en Operaties en de PMU-manager bij de implementatie van nieuwe projectmanagementprocessen, -instrumenten en -templates, inclusief upgrades van systemen voor financiën, aanbestedingen en tijdregistratie;
 • Managers ondersteunen bij het verzamelen van informatie voor voorstellen, donorverslagen en audits;
 • Nieuwe projecten integreren in Exact online en wijzigingen bijwerken in overleg met de senior projectmanager.

Niet-technische verantwoordelijkheden als Aflatoun-personeel

 • Positief bijdragen aan teambesprekingen en het effectief runnen van de organisatie;
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met andere afdelingen en bent bekend met het naleven van de beleids- en procedurevoorschriften van de organisatie, inclusief het indienen van maandelijkse urenstaten;
 • Je bent in staat om andere taken en werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn in niet-routinematige situaties, passend bij jouw vaardigheden en expertise;
 • Je bent flexibel en bereid om verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie op te nemen, inclusief het assisteren bij Aflatoun-evenementen zoals internationale conferenties en personeelsretraites.

 

Vereiste vaardigheden en kwalificaties

 • Relevante academische kwalificatie (zoals boekhouding, financiën, projectmanagement, bedrijfskunde, economie aan de universiteit of de Nederlandse HEAO);
 • Twee tot vier jaar ervaring, maar leergierigheid komt in aanmerking;
 • Je hebt een goed begrip van de basisprincipes en processen van projectmanagement;
 • Bent zeer bedreven met Microsoft Excel;
 • Je bent bekend met technologie en kunt gemakkelijk nieuwe systemen leren (ervaring met Salesforce of Exact Online is een pluspunt, maar niet vereist);
 • Je neemt een proactieve houding aan en zoekt actief naar overlegmomenten waarbij je advies vraagt en elke gelegenheid aangrijpt om haalbare oplossingen voor problemen te ontwikkelen en aan te bevelen wanneer deze zich voordoen;
 • Een vereiste is dat je zowel mondeling als schriftelijk vloeiend Engels beheerst. Daarnaast wordt het als een pluspunt gezien als je andere talen beheerst, zoals Nederlands, Spaans, Frans, Russisch of Arabisch;
 • Je hebt ervaring en kennis van Windows en Microsoft Office-toepassingen, zoals Outlook, Word, Excel en PowerPoint.

Werkgelegenheid
Het betreft een voltijdse functie. Wij bieden een dynamische en prettige multiculturele werkomgeving, met een indicatief bruto maandsalaris tussen € 3045 en € 3662 per maand (inclusief pensioen, ziektekostenverzekering, vakantiegeld en premies volksverzekeringen) – het toegekende salarisniveau is afhankelijk van relevante werkervaring en opleiding.

Vanwege de aard van Aflatoun’s werk met kinderen over de hele wereld, wordt specifieke aandacht gevraagd voor Aflatoun’s beleid inzake kinderbescherming en haar beleid inzake de bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik. Deze twee beleidslijnen moeten door nieuwe werknemers worden ondertekend en maken deel uit van de arbeidsdocumenten in verband met de arbeidsovereenkomst. De sollicitant verbindt zich tot nultolerantie ten aanzien van seksuele uitbuiting en misbruik. Een aanvullende schriftelijke test kan vereist zijn. Het management kan de kandidaat in een lagere salaristrap benoemen op basis van zijn vaardigheden en ervaring ten opzichte van de functievereisten.

Reactie
Solliciteer uiterlijk op 28/03/2023 online op https://aflatoun.bamboohr.com/careers/173. Als u specifieke vragen heeft over de functie, neem dan contact op met Senior HR Officer Chitra op chitra@aflatoun.org.

Een geldige werkvergunning en/of Europees paspoort is vereist om in aanmerking te komen voor de functie.