Aan de slag met integriteit

Goede doelen, humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisaties hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt ook van hen verwacht. Al jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen om te werken aan integer handelen binnen organisaties, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. In Nederland kennen we, naast de gedragscode zoals Partos die voor haar leden verplicht stelt, in het CBF een toezichthouder met strenge normen behorend bij de Erkenningsregeling. Daarnaast werken we samen met Goede Doelen Nederland om organisaties te ondersteunen met leertrajecten rond integriteit. Individuele organisaties hebben vaak eigen gedragscodes en vertrouwenspersonen, alsook interne meldpunten. 

 

Toch werd de samenleving vanaf februari 2018 opgeschrikt door het bekend worden van misdragingen van medewerkers van verschillende ngo’s. Dergelijk gedrag is onacceptabel en druist in tegen alles waar we voor staan. Als sector nemen we onze verantwoordelijkheid en willen we het uiterste doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te voorkomen. Ook mag van ons verwacht worden dat we in geval van ernstige misstanden hard optreden en transparant zijn over de getroffen maatregelen. De sector heeft de handen ineengeslagen en in 2018 samengewerkt aan een Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Het actieplan is een samenhangende aanpak om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren rondom preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector. Samen blijven we werken aan verbeteringen en delen we opgedane leerervaringen onderling. Dit moet leiden tot voldragen integriteitssystemen, gezamenlijk moreel leren en een daadkrachtige opstelling tegenover seksueel wangedrag en machtsmisbruik, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. 

 

Lees verder over het actieplan in het online magazine Integriteit.

 

 


Activiteiten & Resultaten

Bekijk hier activiteiten en resultaten van Partos rond Integriteit. Ook vindt je hier opbrengsten en activiteiten van samenwerkingspartners vanuit het Gezamenlijk Actieplan Integriteit.