yellow shape
Lobby & Advocacy News

Building Change update november 2022

Binnen het samenwerkingsverband Building Change zetten Partos, stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel zich samen in voor beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het Nederlandse beleid in den brede (op het gebied van klimaat, belastingen, handel etc.) geen negatieve impact op Zuidelijke landen mag hebben. Dit artikel geeft inzicht in de werkzaamheden van de afgelopen tijd.

Building Change
08 November 2022

Begrotingsbehandelingen

In november behandelt de Tweede Kamer de begrotingen van de verschillende ministeries. Het beleid van een aantal ministeries heeft grote impact op zuidelijke landen. In aanloop naar de behandeling van deze begrotingen, brengt Building Change deze impact onder de aandacht van de betreffende Kamerleden. 

Zo wijzen we de Kamerleden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat op de mogelijke gevolgen van een Nederlandse transitie naar een circulaire economie. Dit kan namelijk effect hebben op het bestaan van informele banen in zuidelijke landen. Ook richten we ons op de portefeuillehouders voor Economische Zaken en Klimaat. Hier vragen we aandacht voor een goede balans tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in private klimaatfinanciering voor het mondiale Zuiden. Verder benadrukken we bij elke begroting het belang van een consequente uitvoering van de SDG-toets, waarmee ministeries de impact van beleid op zuidelijke landen vooraf inzichtelijk moeten maken.

Kamerleden BHOS kritisch over gebrek aan beleidscoherentie

Onze inbreng blijft niet onopgemerkt: tijdens het debat over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (op dinsdag 1 november en donderdag 3 november), kwam beleidscoherentie meerdere keren ter sprake. Zo stelde Jasper van Dijk (SP) dat ontwikkelingssamenwerking alleen helpt als Nederland tegelijkertijd stopt met het faciliteren van belastingontwijking. Tom van der Lee (GroenLinks) oordeelde scherp over de lage plek die Nederland inneemt op de SDG spillover index (160 van 163). Deze index geeft aan hoezeer de acties van een land invloed hebben op het vermogen van andere landen om de SDG’s te behalen. Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) benadrukte de negatieve gevolgen van het Nederlandse handelsbeleid voor klimaat, natuur en mensenrechten elders.

Herziening Integraal Afwegingskader

Voor het einde van het jaar wordt het nieuwe actieplan beleidscoherentie verwacht. Volgens de beleidsnota van minister Schreinemacher richt de herziening zich op “het terugbrengen van de mondiale klimaat, land- en watervoetafdruk van Nederland, het tegengaan van onwettige geldstromen via Nederland, en het bevorderen van de mondiale gezondheid.”

Lancering actieplan

In samenwerking met Vice Versa, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Fair Green Global Alliantie organiseren we een lanceringsevent voor het nieuwe actieplan. Hier delen we binnenkort meer over, maar zet de datum 8 december vast met potlood in de agenda!