yellow shape
Publication

Reactie Building Change op beleidsnota “Doen waar Nederland goed in is”

“Doen waar Nederland goed in is”

In juni 2022 publiceerde minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) haar langverwachte beleidsnota “Doen waar Nederland goed in is.” In deze nota zet ze haar beleid voor de komende jaren uiteen. Binnen het verband “Building Change” zet Partos zich samen met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad in voor beleidscoherentie, waarbij Nederlands beleid in den brede bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Building Change schreef een uitgebreide reactie op de nieuwe beleidsnota van de minister.

Lees  de uitgebreide reactie

Meer ruimte voor analyse en reflectie

Het samenwerkingsverband stelt onder meer dat de SDG-toets (die de impact van Nederlands beleid op ontwikkelingslanden inzichtelijk maakt) nog onvoldoende wordt toegepast. Minister Schreinemacher moet verantwoordelijkheid nemen voor het aanjagen van de toepassing van deze toets door andere ministeries. Verder moet het huidige Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling meer ruimte bieden aan analyse en reflectie.