yellow shape
Activiteit

Financiën

Regelmatig krijgen Partos-leden te maken met nieuwe of ingewikkelde financiële kwesties. Denk daarbij aan financiële verantwoording voor subsidies, tariefstelling naar consultants, valutamanagement, en consortiumcontracten. Als een lid hierover bij ons aanklopt of Partos signaleert de kwestie zelf, dan is er altijd ruimte voor vragen en kennisuitwisseling.

Bij financiële kwesties kunnen we vragen of suggesties uitzetten onder leden of organiseren we een bijeenkomst, bijvoorbeeld een Partos Kenniscafé. Deze bijeenkomsten hebben als doel kennisuitwisseling en vinden vaak plaats met inbreng van externe expertise. Onderwerpen die eerder aan bod kwamen waren onder andere: de-risking en toegang tot financiële dienstverlening voor maatschappelijke en non-profit organisaties, treasury management for International NGOs en negatieve rente.