Over Partos

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking en verenigt meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

Samen Werkt.

In onderling vertrouwen verbindt, versterkt, vernieuwt en vertegenwoordigt Partos haar leden voor impactvolle ontwikkelingssamenwerking. Het doel van deze samenwerking is een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen, met de focus op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is nog hard nodig. Er leven miljoenen mensen in armoede. De sociale ongelijkheid is groot en er zijn veel conflicten wereldwijd. Niet iedereen heeft schoon water. Bovendien raakt klimaatverandering arme landen en gemeenschappen het hardst. Gelukkig werken talloze ontwikkelingsorganisaties samen met partners, betrokken overheden en burgers aan deze vraagstukken. Ontwikkelingssamenwerking staat voor een breed pakket van instrumenten, beleid en strategieën om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. En met resultaat! Wereldwijd is de armoede sinds 1990 gehalveerd. Daardoor zijn minder mensen ondervoed, volgen meer mensen een opleiding en hebben werk. Intussen gaat 90% van de kinderen in arme landen naar de basisschool. Malaria en tuberculose zijn een halt toegeroepen. En 2,3 miljard mensen wereldwijd hebben schoon drinkwater. Samen komen we tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen!

2004

Het oprichtingsjaar van Partos

Het is 2004. Meer dan zestig maatschappelijke organisaties in Nederland willen samen een sterke stem hebben richting overheid en andere partijen. Zij verenigen zich in Partos. En nu zet de branchevereniging zich alweer bijna 20 jaar in voor de belangen van ontwikkelingsorganisaties in Nederland.

106

Leden

Begonnen met zestig leden, maar inmiddels vertegenwoordigt Partos 105 ontwikkelingsorganisaties om samen een stem te vormen. Zij weten dat Samen Werkt.

4

Miljoen

Waar Partos 106 organisaties vertegenwoordigt, vertegenwoordigen zij op hun beurt een achterban van 4 miljoen mensen!

Het Partos-team

Partos werkt met een team van twaalf medewerkers en vier stagiaires elke dag met veel bevlogenheid aan diverse activiteiten en projecten. Voor en samen met haar leden.

Voordelen voor leden

1

Jouw belangen behartigd en je organisatie vertegenwoordigd op diverse gebieden

2

Je organisatie profiteert van gedeelde kennis én van samenwerking voor innovatie

3

Je organisatie professionaliseert dankzij trainingen en bijeenkomsten

4

Via Partos genereer je een grotere slagkracht door gezamenlijke beleidsbeïnvloeding

Bekijk alle 7 voordelen
Wij geloven dat samenwerking en verbinding noodzakelijk zijn om zowel mens als natuur te laten floreren. Natuur staat niet los van de mens, maar is integraal en onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Die noodzaak tot samenwerking en verbondenheid zien we ook bij Partos en al haar leden. Met veel vertrouwen zien we er dan ook als WWF-NL naar uit om hier ons steentje aan bij te dragen.
WWF
Samen werkt als we er als internationale hulporganisaties daadwerkelijk in slagen om op onze belangrijke en actuele thema's elkaar vanuit onze eigen competenties en kracht aan te vullen en te versterken ten gunste van gezamenlijke doelen. Dan stijgen we boven de grenzen van onze eigen organisatie, hoe klein of groot ook, uit en werken we daadwerkelijk aan wat er mondiaal nodig is voor een hoopvolle en rechtvaardige wereld.
World Vision
Samen werkt betekent voor ons verbinding, niet voor niets één van onze kernwaarden als organisatie. Of het nu gaat om voetballers, coaches, vrijwilligers, fans, clubs, gemeenschappen of partners. Als team met elkaar in gesprek zijn, kennis en ervaringen delen, samen innoveren om de beleving en maatschappelijke kracht vooruit te brengen.
KNVB WorldCoaches

Wil je lid worden?

Lid worden